UNITY SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE SOCIETY (U-SACCOS) E KENA KA HARE

 

 

 

 

lebitso

 

 

 

 

 

 

Khoeling ena ea Tlhakubele monolisi oa likoporasi joaloka ka mehla o ile a ngolisa mekhatlo ea kopanelo ‘me U-SACCOS le eona e ile ea kena ka hara tse ngolisitsoeng monongoaha. Koporasi ena ea lipoloko le likalimo tsa lichelete e thehiloe ka selemo sa likete tse peli le metso e supileng (2017) e theheloa mane habo likila seterekeng sa Butha Buthe ke batho baka bang leshome le metso e mmeli. Koporasi ena e ile ea thehoa ke Basotho ba phelang Buthe Buthe ka khaho le ba phelang ka mosebetsi. Ba ile ba ithehela eona fela ntle le ho fumana tataiso ea likoporsi empa ka baka la lerato le tibileng la ho sebetsa mmoho ho rarolla mathata a motho k abo mong.

Koporasi ena e ile ea sebetsa joalo ka mekhatlo ea Basotho e thusanang ka lichelete ele ka ho boloka le ho kalima leha hono hosa sebetsoe holatela tsamaiso ea likoporasi joalo kaha hone hose motho a kileng a fana ka leseli la lioporasi kahare ho eona. Ke moo mollo oa lerato la likoporasi o ileng oa nna oa kolla mme ka selemo sa likete tse peli le metso e robong bailing ba e theha baikeletsa ho mema setsibi sa likoporasi hotla ba beha sehlohlolong sa litaba ka tsamaiso ea likoporasi.
Ke ile kaba lehlohonolo la hore kebe motho ea ileng a memeloa koporasing ena ho ilo fana ka thupelo mabapi le tsamaiso ea likoporasi. Hang hoba ke fihle ka hara Basotho bao ka fumana boitelo botibileng ha holo. Seileng sa nkhahla hofeta tsohle ke ho hlokomela hore bona ba ne ba sena lefu le mona le bolaeang likoporasi tse ngata. Ke bua ka lefu la ho rata ho theha khoebo ea koporasi empa hosena sepheo sa ho nt’sa chelate. Koporasing ena keile ka fumana se fapaneng kaha bona boholo ba bona haeba e ne ese ka ofela keile ka bona batho ba bulang lipelo tsa bona ho patala likano tsohle tsa bona ka hara koporasi.

Ka ithuta hoore seo baneng ba sehloka ke ntho e le ngoe fela eleng tsamaiso ea likoporasi. Keile ka bafa sohle seo keneng ke nahana hore bae a sehloka. Ka morao ho thupelo kaofela ba ne ba batla hoetsa qeto ea hore ehlile ba ngolisa ele koporasi empa k aba kopa ho nka nako bake ba inahane ele hore batle baetse qeto e nepahetseng. Ka mora khoeli ke ba file thupelo keile ka fumana mohala oa hore bahlile ba etsa qeto ea ho ngolisa e le koporasi ‘me ba khahliloe hoore kehle kebe setho sa koporasi ea bona. Kaha kene ke bone sefapaneng haholo leseo ke sebone likoporasing tse ngata tseo nkileng ka fihla ho tsona. Hoile hoa eba bonolo honna ho kena koporasi ena kaha kene kesobe setho sa koporasi e fe kapa e fee a lipoloko le likalimo tsa lichelete.

Kena le mabaka a mabeli a ho arolelana litaba tsena le lona babali ba khabane: la pele ke hore u sebelise seo onag le sona ho haha bokamoso ba hao. Kene kena le monyetla oa hore ke rupele koporasi eo ka morao ho teng e mpatale ebe rea arohana empa ka sebelisa litsebo tsaka hoithekisa ‘me ka qetella kebile korolo ea batho bao banang le chebelo pele ruri. Lebaka le leng ke hore koporasi ke khoebo joalo ka likhoebo tseling ka hona okeke o lebelle hotheha koporasi kapa hoba setho sa eona o sena maikemisetso a hont’sa chelete ea hao ho theha khoebo e joalo. Khoebo hore etle e a tlehe e hule e hloka chelete ea hoqala ka hona ha rethuseng likoporasi tsa rona ho hola. Leeto La T’sepo!!!!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *