Tsoaliso ea liramo Maqhaka

Ka Mofana Makakane

Nakong ena eo Lesotho le tjamelaneng le mathata a ho phela ka lihlahisoa tsa linaha tse ling, ho kenyeletsa le bothata bo boholo ba lijo tse hlahang linaheng tsa machaba. Banka ea Lefatše (Wold Bank) ka kopanelo le ‘Muso oa Motlotlehi ka Lekala la Temo e thomile Morero oa SADP Lesotho. Morero oona o linoko li tharo tse ka mokhoa o latelang: 1) Ho eketsa menyetla ea ‘maraka oa lihlahisoa tsa temo, le tse behoang ke phoofolo. 2) Ho eketsa tlhahiso ea lihlahisoa tsa temo le tse behoang ke phoofolo tse hlokahalang ‘marakeng. 3) Tsamaiso ea morero.

E le ho eketsa boleng ba boea ba linku, morero oona o kentse letsoho ka mokhoa oa lichelete hore batsoalisi ba farelane ba hlahise liramo tse ntlafetseng, tse tla beha boea ba theko e holimo. Seterekeng sa Berea, Maqhaka ho teng batsoalisi ba liramo ba tšehelitsoeng ke oona morero ona.

“Mosebetsing ona oa tsoaliso ea liramo ntse re le bacha haholo, Maqhaka Ram Breeding e thehiloe sepheo ele ho ntlafaletsa lihoai tsa farelane, ka morero ona, lihoai li tlo fumana molemo oa liramo”, ho rialo Monghali Naleli Thamahane eo mosebetsi oa hae porojekeng ena eleng ho amohela litaba tse hlahang kantle le ho fana ka litaba tse amang morero oa SADP Maqhaka. Ha sekiring sa Maqhaka ele motsoari oa matlotlo.

Khato ena ea SADP, e bonahala e hlile e le molemo haholo ka ha e phahamisetsa likhoebo tsa Basotho boemong ba machaba, a lebisang tlhahisong ea liaparo tse entsoeng ka boea ba farelane  tse rekisoang mabenkeleng a machaba a tsetetseng Lesotho mona. Taba eena re lokela ho e haela lesaka, ka ha ka lilemo tse ngata boea bo kenyetsa naha chelete e ngata. Ho tsoa tlalehong ea Molula-Setulo Monghali Mokoenehi Thinyane, mokhatlo o tsebile ho kenyetsa naha ea Lesotho M 33 000 000.00 ka selemo sa 2015/ 2016 eleng selemo seo komello eneng e jele setsi.

1Taba e ngoe, e o lihoai tsa linku li ipabolang ka eona, ke hore li fokolitse tlhokahalo ea mesebetsi kahare ho naha. Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko o bala balisana ba 75 000 ho isa ho ba 80 000 ba hiriloeng ke lihoai. SADP e bone molemo ona oo lihoai li o etsetsang bana ba Basotho ke ka hoo o sa kang oa ba leqe ho ba thusa.

Monghali Thamahane o bolelletse Sesiu hore kakaretso ea chelete e o ba tšehelitsoeng ka eona ke morero ke M 299 900.00 ‘me ba e fuoa ka mekhahlelo e meraro. Ka chelete ena, Batsoalisi ba Liramo Maqhaka ba reka lintlafatso tse ba ahang ele mokhatlo. Tsena li akha masaka, ka chelete e M 85 000.00 mokhahlelong oa pele. Ha mokhahlelong oa bobeli ba rekile liooi tse mashome a mahlano le ramo elenngoe naheng ea Afrika Boroa Colesburg ho motsoalisi ea bitsoang Andries Piennar. Ba boela ba cheka metsi fatše, polokeho ea lijo le moo molisana a phomolang ka teng. Teng ho sebelisitsoe chelete e kalo ka M 195 000.00.2

Lebaka la ho reka liphoofolo naheng ea boahelani ke lefe?

“Botsamaisi ba morero ba re khothallelitse ho reka Afrika Boroa hobane batsoalisi ba teng ba se ba iphumane ho feta ba Lesotho” ke  Monghali Thamahane e o.

Ka lebaka la lerato la bona la pele le hore morero o lumela ho thusa ka mofuta o le mong oa phoofolo ka nako, ba khethile hore morero o ba tšehetse ntlafatsong ea farelane.

Mokhahlelo oa boraro o kenyelletsa tlaleho ea tšebetso ka kakaretso.

Liqholotso tsa bona e le batsoalisi

  • Bongata ba batsoalisi habana cheseho ea ho tla likopanong.
  • Sekiri se senyehile, sea nela le ho nela.
  • Fense ea bona ha e sa le maemong a matle.

 

Mosotho oa heso Morero oa Ntlafatso ea Boea ba Linku le ba Lipoli  (WAMPP) le oona o ntse o tsoela-pele. Morero ona o tšehelitsoe ke IFAD, OPEC Fund, ‘Muso oa Lesotho le Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko, o thakhohile ka la 17 June 2015 ha moemeli oa Lesotho naheng ea Italy le Mopresidente oa IFAD,Rome, Italy ba ne ba tekenela karolo ea lichelete.

Monghali Thamahane o boletse ba utloetse ka morero ona ‘me ba tšepa hore sekiri sa bona se tla lokisoa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *