Tsebo ka leruo la likolobe

 

 

The Silo 04 issue11pic 1

 

 

 

 

Tlhahiso ea leruo la kolobe tse ntlafalitsoeng naheng ea Lesotho e ne e qale khajana lilemong tsa bo sekete makholo a robong mashome a supileng a motso o mong (1971). Potso ke hore na kholo e teng tlhahisong ea nama ea kolobe, sena re ka se etsa re shebile palo ea barui ka hare ho naha, kakaretso ea tlhahiso ea nama ea kolobe naha ka bophara, kakaretso ea nama ea kolobe e kenang ka molao ka mokhoa oa polomiti, j.j. Lihoai tse khabane, ha ho ea lekana, ha re shebeng hore na re fosa kae re tsebe ho ntlafatsa.

 

Lisebelisoa tse hlokahalang leruong la likolobe.

 

 • Kolobe tsa tsoaliso
 • Metsi (ho noa le ho hloekisa)
 • Lijo tse nepahetseng
 • Meriana (ho thibela le ho phekola mafu)
 • Bolulo bo nepahetseng
 • Thepa ea ho ts’oara likolobe, ho hloekisa ekasitana le ho hlokomela likolobe.

 

Bophelo ba kolobe bo qala ho tloha lelinyaneng le hlahang kamora matsatsi a lekholo le leshome le metso e mehlano ka mora ho neheloa poho. Tebello ke hore ho tsoaloe malinyane a robeli ho isa leshome le metso e ‘meli (8-12) tlasa maemo a nepahetseng. Le ha hole joalo kolobe e ka tsoala malinyane a fetang mashome a mabeli (20), a hlahang a le manyane ka boima, boholo ba ona a shoa, a salang a lieha ho hola.

Tlhahiso ea leruo lena e mekhahlelo e meraro, eo re ts’oanelang ho utloisisa le makhabane kapa manolo, liqholotso kapa liphephetso tsa mokhahlelo ka mong hore re tle re tsebe ho phahamisa tlhahiso ea kolobe.

Mekhahlelo e na ke e latelang:

 • Tlhahiso ea malinyane.
 • Nonts’o ea malinyane.
 • Tlhahiso ea malinyane le nonts’o.
 1. Tlhahiso ea malinyane
 • Mokhahlelo o na oa tlhahiso o qala ho khetheng kolobe tse nepahetseng tsa tsoaliso (lithojana le lipoho tse phethehileng) kaha ke tsona tse tlo hlahisa malinyane.
 • Tlhokomelo ea mohlape o khethiloeng ka ho fepa lijo tse nepahetseng le ho enta lithojana ho thibela mafu a tloaelehileng likolobeng.
 • Monehelo oa tse ts’ehali ke ketsahalo e kholo e tlamehang ho e tsetsoa moralo, e seng molisana/mohlokomeli ha a bona kolobe e palesitse a e ise ho e tona, hona ho etsoa ho qoba tlhahiso e fetang tlhoko ka ha malinyane ha a ka tsoaloa a le mangata ka nako e atamelaneng ho ba boima ho a hlokomela a ne a sa kenyeletsoa moralong oa tlhahiso, a ea petetsana, ho bakan bohlasoa bo qetellang ka ho baka mafu le ho shoa ka hona , tlhokomelo e ba thata.
 • Malinyane ha a ase a futsiselitsoe a fetela mokhahlelong o latelang e leng oa kholiso le nonts’o.

 

 

IMG_0963

 

 

 

 

 

 

 

Piglets look out from a fence at Cabanas Argentinas del Sol pig farm in Marcos Paz...Piglets look out from a fence at Cabanas Argentinas del Sol pig farm in Marcos Paz, 50km (31miles) southwest of Buenos Aires, December 22, 2008. The farm captures methane emissions from pig manure and use it as clean energy to produce electricity or biogas which can be used in engines and boilers as well as to meet other energy requirements on the farm. REUTERS/Enrique Marcarian (ARGENTINA)

 

 

 

2. Nonts’o ea Malinyane

Mokhahlelo ona ke ho tloha bekeng ea bohlano malinyane a hlahile ho isa khoeling tse hlano kapa tse ts’eletseng moo a hlajoang bakeng sa nama. Malinyane a holisoa ho fihlela a e ba khoeli tse ‘ne (4months) ho tloha mona tlhokomelo ke ea ho a nonts’etsa ho ea tlhabong

 1. Tlhahiso ea malinyane le nonts’o.

Ke mokhahlelo o akaretsang mekhahlelo e ka holimo e `meli, ho hlahisoa malinyane a be a nonts’oe. Mona sehoai se ruoa likolobe tse tsoalisoang e le hore malinyane a setseng a rekisetsoe batho kantle ho polasi, a holisoe, a nont’soe bakeng sa ho hlaba.

Mekhahlelo ena ea tlhahiso ke eona e thusang hore re etse qeto e nepahetseng bakeng sa bolulo bo loketseng mokhahlelo ka ‘ngoe.

 

 

 

kolobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *