TLHAKISETSO KA LERUO LA LIKOLOBE

1. TLHAKISETSO KA LERUO LA LIKOLOBE

Makhabane a leruo la likolobe

– Li hola ka pele, e ka rekisoa ha ele khoeli tse ‘ne(5)hoisa ho tse tšeletseng (6).
– Li ata ka pele, e tsoala malinyane a mangata (8-18) ha beli kapa ho feta ka selemo
– Li theko e ntle, batho ba bangata ba se ba thabela nama ea kolobe.
– Phetolelo ea lijo nameng e phahame, hona ho etsa hore e hole ka pele.
– Lihoko li ka hahoa sebakeng se senyane se ke keng sa sebelisoa ba keng sa temo.
– Li ka phela ha lifepuoa metsoako e ‘maloa ea lijo ha e le feela li bolokehile.
– Mantle a teng a ka sebelisoa e le moiteli ho matlafatsa mobu.

Khetho ea setša

-Se be hole le lelapa. Ho qoba monkho.
-E be sebaka se seng mokhoabong ho qoba mohatsela.
-Sebaka se tšoanela hoba moo metsi a fumanehang ha bonolo.
-Se be le tsela e tsama-e-eang ka linako tsohle bakeng sa holaela.
-E be moo letsatsi le chabelang sebaka se selelele/se athamele letsatsi.

2. MATLO/LIHOKO TSA LIKOLOBE
Hoko e bulehileng ea likolobe

Hoko e koetsoeng mocheso o laoloa ka lifehla moea.

Leruo la likolobe le hloka ho tšireletsoa serameng, mochesong, puleng, e ka sitana le meea e matla kapa lifefo. Lihoko li qobisa likolobe ho tsamaea hohle mona moo li ka ‘nang tsa ja lijo le lintho tse kotsi ‘me tsa kenoa ke mafu. Tšireletso e joalo e tlamehile ho e la tlhoko tse latelang:-Moea o foka ka bolokolohi, Sebaka se lekaneng, le Khanya e lekaneng le mocheso o lekane ho latela lilemo tsa kolobe ka ha litlhoko tsa mocheso lia fapana,malinyana a hola hantle mochesong oa ho tloha linoko tse mashome a mabeli a metso a supileng ho isa mashomeng a mararo a mesto e mehlano(27-35cº), ha mocheso ole ka tlase ho linoko tse leshome le metso e tšeletseng(16cº) kholo ea ona e ea theoha. Bolulo bo tšoanela ho tšireletsa kolobe hore e se kule kapa hona ho tsoa kotsi. Ho tšoanela hore ho be le matlo a fapaneng ho latela lilemo ka pa kholo ka ho fapana, ka ha litlhoko tsa mekhahlelo e fapaneng ea likolobe e fapane. Lenane la lihoko le laoloa ke lenane la mohlape. Hoko e tšoanela ho ba boholo bo lumellang kolobe ho ithapolla, Poho e tšoanela ho lula e le’ngoe ka hokong ea boholo bo ka e tsang 3m x 4m(+/-).Ho be le hoko ea tsoaliso, e nang le sekhutloana sa malinyane(farrowing crates), bakeng sa ho tšireletsa malinyane. Hoko ea malinyane, Hoko ea nontšo le hoko ea tse tšehali. Hoko tse boletsoeng ka holimo li phethahetse ha li litsoe ka samentse fatše, ho le mothipoloha oa bonyane 3%(slope) ho nolofatsa tlhoekiso ea hoko le hore metsi a se e me le ho ba khorofo ho thibela ho rella. Mabota a lokela ho ba thata hoba kolobe ke phoofolo e lulang e fata ka sefene. Boholo ba hoko, ka kakaretso hoko e tlameha ho lumella bonyane 1m² lipaketseng tsa kolobe tse lipakeng tsa 20-50kg, ha 50kg-100kg e ba 2.5m². kaho o boholo ba hoko e 4mx 5m e ka tšela mekhahlelo e latelang;
20 piglets
10 tse notšoang
8 tse tšehali
1 poho
1 e tšehali le malinyane a teng(e hloka bonyane 10m²)

Thepa e sebelisoang ho a ha matlo a likolobe

Khothaletso ke ho sebelisa lihlahisoa tse fumanehang ha bobebe li bakeng tseo re phelang ho tsona, e kaba majoe, setene, masenke, lirengoa(lifate, makhala) mapolanka, joang,(mohlomo), keiti(1m x1.1m) e thateloe ka sefeterata ea likhoho le samente bakeng sa ho haha le ho lila fatše.

Mefuta ea lihoko:

1. Hoko ea Poho- Ho hlokahala poho e le’ngoe bakeng sa lithole kapa lithojana tse mashome a mabeli ho isa mashomeng a mabeli a metso e mehlano. Ho na ho refa hore bolulo bo tla kenyeletsa le hore ha e nehela e tle e se sitisoe ke bonyane ba sebaka. Khothaletso ke hore poho ha e lula e le ‘ngoe e ka bolokoa ka bonyane hokong e boholo ba 9.3m2 empa ha hoko e sebelisoa ba keng sa ho nehela le bolulo khothaletso ke bonyane boholo ba hoko e be 12m2. Fatše ho tšoaneloa ho etsoa ka tsela eo kolobe e kekeng ea thella e leng hore ho tlaba khorofo ha holitsoe ka samente hape ho be mothipoloha(3% slope), hoko litšoanela ho shebisoa moo letsatsi le chabelang nako e telele e le hore mariha likolobe litle li futhumale. Ho tšoaneloa hape hore ho be le mosuela e le ho tšireletsa maoto le mahetla a poho tse kholo kapa tse boima.

2. Hoko ea tse tšehali: kolobe tse tšehali tse sa anyeseng li hlokomeleha ha bobebe ha likoaletsoe ka lihlotšoana. Ha likoaletsoe ‘moho li ka lekanyetsoa bonyane 2.5m2 bakeng sa kolobe ka ‘ngoe. Joale ka e tona fatše ho liloe ho e tsoe hore ho be khorofo. Hape li se petetsane.
.

3. Hoko ea tsoaliso: kolobe tse emereng li ka bolokoa ‘moho tsa aroloa ha li se li ea ka ntlong ea tsoaliso beke pele li tsoala. Matlo a tsoaliso a tšoanela ho kenyeletsa sekhutloana sa malinyane moo malinyane a tla fumana mofuthu hape a tla tšabela teng thoko le ‘ma oona ho qoba ho a hata. Ka hokong e na ho tlameha ho kengeletsoe lijelo le linoelo lifuthumatsi (infrared lamps/hetears) le creep area bakeng sa ho fepa malinyane ha nako e fihla ea hoja. Nako eo kolobe e enkang ka hokong e na e fapana ho tloha ka boholo ba tlhahiso, ho tloha matsatsing a supileng ho ea matsatsing a mashome a mabeli a metso e robeli ha ho qaloa ho futsisetsoa.

4. Hoko ea malinyane: Malinyane a ka futsisetsoa ha a na le matsatsi a mashome a mabeli a metso e robeli ho isa mashomeng a mane a metso e ‘meli ho latela boholo ba tlhahiso. Nakong ena ho ea bonahala hore a ntse a hloka tlhokomelo e kholo le mofuthu ho fihla bekeng ea leshome. Mosuela o tšoanela ho lula o le teng, o thusa haholo ho fana ka mofuthu, le ho monya metsi ka lihokong. Malinyane a koalloa ‘moho ka hokong a le leshome kapa ho feta ho latela boholo ba hoko, a fuoa sebaka sa 0.5-0.95m2 linyane ka ‘ngoe. Bakeng sa malinyane a leshome khothaletso ke hoko e boholo ba 20m2 kapa 4 x 5m, sejelo se kaba ka lehlakoreng la monyako/keiti ha metsi a le ka lehlakoreng le leng feela eseng pela moo liphomolang kapa pela lijo. E la hloko hore linoelo le lijelo li se be bophara boo kolobe e ka kenang ea qhala metsi kapa ea ithusetsa ka lijelong ea senya lijo.

5. Hoko ea nontšo: entse e tšoana le ea malinyane feela likolobe ha lisa futhumaletsoa le lenane le ea theoha, boholong ba (4 x5m) ho ka koalloa likolobe tse leshome hoisa leshomeng le metso e’meli.

6. Hoko ea lithojana: lithojana ha li ea tšoanela ho koalloa le tse tšehali tse kholo, khothaletso ke ho liarola, sethojana se ka fuoa boholo ba 2.5m2 kolobe ka ‘ngoe, ka hoo kolobe tse robeli lika bolokoa hokong e boholo ba 20m2 tse ling tsohle li tšoana le litlhoko tsa hoko ea poho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *