Temo ea Mariha

Leutsoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka: Leutsoa Khobotlo

 

Ke lekhetlo laka la pele ke le moqolotsi litabeng tsa temo e ntlafetseng Leribe le Berea, ke tlalehela Lesinyana la Sesiu (The Silo Magazine), ke rata ho arolelana le babali, lihoai, bacha le sechaba senang le cheseho litabeng tsa temo. Temo ke bophelo bo matlafetseng ho bohle.  Lijo tseo re li kotulang li re fa matla, ke li thibela mafu ebile li haha ‘mele. Matsoai a tsona a bohlokoa ‘meleng ea rona le ho liphoofolo.  Na lona babali ba khabane ekaba nakong ee ea COVID_19  tlhahiso ea lijo e  joang?

 

E se e le lilemo tse ‘maloa naha ea Lesotho e le tlasa khatello ea maemo a mabe a phetoho ea leholimo. litereke tsa Leribe, Butha-Buthe le Berea moo lihoai li ipabolang tlhahisong le kanetsong ea lijo, le tsona ka mokhoa o tšoanang liile tsa angoa ke komello ea lilemo tsa: 2015,2016,2017,2018 le 2019 le ho thefula tlhahiso hampe haholo. Ho ile hoa batla ho e-ba thata haholo toantšong ea bofuma, tlala, sekoboto le phepo e mpe malapeng a mangata. Basotho ba bangata ba ile ba ea ho La Afrika Boroa libakeng tse kang bo Ceres, ba ilo fata metsuntsunyane ka sepheo sa ho fumanela malapa a bona lijo. Sena se ile sa baka karohano e holimo ea malapa, lipalo tse holimo tsa mafu tsa nyoloha, bana ba fetoha likhutsana. Ba ileng ba khutlela hae ba khutla ba sa sebetsa letho ele mahlomola kola li le ka mahlong. Ba fumana malapa a bona a hlasetsoe ke tlala le tlhobolo.

Ke le Sehoai sa meroho e metala le lijo thollo, temong ena ea Mariha ke lakatsa ho tšetšetha haholo ka tlhahiso ea Sepinache (Spinach) (Spinacia oleracea) le ausi Ponts’o Mokone oa Hlotse, Leribe.    ‘Maphepo enoa oa rona, o re “Sepinache ke moroho o molemo haholo ‘meleng oa motho.  O khothaletsa hore batho ba itloaetse ho seja khafetsa khafetsa.  Ekaba ka mokhoa senomaphli, sopho, salate ‘salad’ kappa se le tala.  O nthlokomelisite hore sena le matsoai a mangata, har’a oona ke qolla Vitamin A bakeng sa letlalo le letle le sesole sa mmele se matlafetseng. Folic Acid bakeng sa kholo e nepahetseng sa lihaha ’mele. Hape se na le ts’epe (Iron) eo re e fumanang maling, e thusa bakeng sa phallo ea mali a matlafetseng.  O boetse a etsa khothaletso ho bo-‘me’ le baroetsana ho seja khafetsa ka lebaka la tahlehelo ea mali khoeli le khoeli. Sepinache se boetse se fana ka Calcium e matlafatsang masapo le Lutein/zeaxanthin tsona lithusa ho ntlafatsa pono e nepahetseng.   Sepinache se boetse se ipabola thibelong ea lefu la mofetše.  Molemo o mong o moholo oa sepinache ke hore ke semela se behang haholo sebileng se kotuloang khafetsa.   Karolo e kholo eo sepinache se e bapalang ke paballo ea tikoloho ka ho hloekisa moea ka kotloloho.

 

 

 

PHOTO-2020-05-06-14-20-30(1)PHOTO-2020-05-20-13-38-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariha tjena sepinache ke nkokonono merohong e metala kaha se mamella serame.  Ke selemo sa botšelela joale ke le Mohlahisi oa meroho e metala le lijo thollo seratsoaneng seo ke se lokisitseng lapeng.  Lihlopha tse tharo ho isa ho tse hlano, ke atleha ho tlatsa nkho ea 20 litres ebe ke rekisa toropong ea Hlotse, Maputsoe le Motse-moholo Maseru ha kena le mabaka teng.  Kaha ke Mohlahisi, nkho ke M40.00 feela.  Lihlopha tse mashome a mararo tsa sepinache ke ee ke kotule linkho tse tšeleng beke le beke.  Thekiso eaka ka beke entse e ba M240.00 kapa le ho feta.  Ke makala ka mehla ha batho balla ka thlokahalo ea mesebetsi le tlala.  Motho ka mong a ka ba le boiphihlelo bona ha ba ka hlahisa meroho ka bongata.  Bacha ba heso ntumelleng kere ho lona ha re ka itšoarella ka temo re ka hlola tlala le bofuma.  Ha re ikakheleng ka setotsoana temong ea Mariha re fumane bophelo bo matlafetseng.   Likhomo sechaba sa heso!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *