Setsi sa tsoaliso Quthing se alingoa Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko

Ka Mofana Makakane

Ke lilemo-lemo Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko ba kopile ‘Muso hore litsi tsa tsoaliso tse peli, eleng se Mokhotlong le se Quthing li be matsong a bona hore ba   tsoellise mosebetsi oa bona pele. Tlhakubele selemong se holimo e ne e le ha ‘Muso o alimana ka setsi se Quthing. Litaba tse latelang ke  polelo hotsoa ho Mookameli oa Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko Lesotho, Mookameli oa Litšebeletso tsa Bosupisi  Lekaleng la Temo le Kanetso ea Lijo  le Motlatsi oa Letona Lekaleng la Temo le Kanetso ea Lijo.

“Lihoai li ne li se li nahana hore lia koenetsoa ka ha ke kopo ea nako e telele. E ka ‘na eaba ke bo lilemo tse fetang mashome a metso e mehlano ke utloile ka taba ena, ea hore ba lakatsa hore litsi tsena li oele matsohong a bona, ba tsebe ho etsa mosebetsi oona e ba utloang hore ke boikarabello ba bona eseng ba ‘Muso hakalo-kalo. Litsi tsena; se Mokhotlong le Quthing li thehiloe lilemong tsa bo 1960. Sepheo se seholo sa tsona hotloha ha li thehoa ka nako eo ebile hore  ebe litsi tse ka imollang naha ea Lesotho thekong ea liramo le liooi hotloha ho la Afrika Boroa. Hape ebe litsi tsa tšupiso, tsa ntlafatso le leruo la nku ea farelane,” ana ke mantsoe a Monghali Ntitia Tuoane, Mookameli oa Litšebeletso tsa Bosupisi Lekaleng la Temo le Kanetso ea Lijo.

“Ka theko ea farelane le seiboko, Lesotho le bonahala le lefa kapa le isa kantle ho naha chelete e limilione li robeli (M 8 000 000.00) ea theko ea tsoaliso ho tla ntlafatsa mehlape ea Lesotho. Matsatsi ana a lihoai a tšoaroang literekeng selemo le selemo a qetellang sehlohlolo sa oona eba pontšo e kholo Maseru a bontšitse hore Lesotho le tšoere hantle haholo. Re bone tšusumetso e kholo ntlafatsong ea liramo. Setsi sena le se Mokhotlong sepheo sa tsona ke ho hlahisa liramo”.

A boela a totobatsa hore ho se ho saennoe litumellano tsa hore na mosebetsi ona otla phethahatsoa joang, ka litebello tsa hore na se tsoaroe joang, se sebetse joang, se nyalane joang. Taba enngoe ea bohlokoa ke hore setsi sena se alimanoe. Se alinngoe Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko Lesotho lebitsong la lihoai tsohle tse teng Lesotho ke ‘Muso.

Puo ka Mookameli oa Mokhatlo oa Bantlafatsi ba Farelane le Seiboko Monghali Mokoenihi Thinyane ;

Re tlilo fuoa linotlolo tsa mona polasing. Ke likhoeli tse peli tse fetileng re saenne tokomane. Ka hara litokomane tseo re li tekenetseng, ha se polasi ena feela, le ee Mokhotlong. Ke bomalimabe bo tšabehang hore ebe ho tekenetsoe lichelete khale tsa bafani, ho feta lilemo tse peli feela lipakeng ho sitisoa lekala la temo hore mosebetsi o qaloe.

Sepheo sa letsatsi lena ke ho tiisa taba-tabelo ea lihoai ea hore ba kopa hore setsi sena se ba matsohong a bona hore ba nke boikarabello ebe ‘Muso otla lula ele tlhoeli le ho etsa maano a thusang hore mesebetsi e etsahale. ‘Muso o seke oa hlajoa ke lihlong hore ba matsoho a nepahetseng bakeng sa mosebetsi ona, litsi tsena li fetele ho bona, haholo-holo ha Morero oa Ntlafatso ea Farelane le Seiboko o le teng tjena.

Motlatsi oa Letona la Temo le Kanetso ea Lijo Mohlomphehi Tumahole Lefara

 Motlatsi oa Letona la Temo le Kanetso ea Lijo Mohlomphehi  Tumahole Lefara

Motlatsi oa Letona la Temo le Kanetso ea Lijo Mohlomphehi Tumahole Lefara

 

Kea tšepa hore le tla bona hore sebaka sena se a sireletseha. Ke le lebohisa ka hore ebe lekala la heso le utloile kapa le lumetse hore sebaka sena se fetisetsoe ho lona ele hore se tle se tsoele Basotho molemo hobane le tla elelloa hore selemo le selemo le tšela noka ka limilione le lata peo naheng ea boahelani. Mohlomong lebaka ele hobane Lesotho le sena sebaka sa ho etsa tšebetso  ea mofuta oa tsoaliso ho sona. Le le lihoai le tšoanetse ho sebetsa ka thata ho thiba taba ena ea khoholeho ea lichelete tsa Basotho. Le hoja ke tseba hore re sa ntsane re na le bothata; taba ea hore ‘setlhare sa mosotho ke lekhooa. Ke rialo hobane ke tseba hore hona le lifantisi tse kileng tsa etsoa kahare ho naha ka mona empa o bona ha lifantisi ha li entsoe ke bana ba Basotho  le le lihoai le ba lesisitheho ho ea atlehisa lifantisi tse joalo. E se eka boemong bona taba eno e ke ke ea etsahala koano. Hoo teng ke hore le tšoare ka thata le bone hore lea hlahisa hobane ha le hlahisa ka sekhahla se khotsofatsang hahona lebaka la ho se koale lipolomiti ebe ho ntse ho latoa peo Afrika Boroa feela peo e se e hlahisoa ke lona lihoai.

Kea tseba le matla hakae, na le kentse letsoho hakae tabeng ea ho hlahisa mesebetsi. Kea tseba hore taba ena ea phitisetso e nkile nako e telele, empa ene ese ka boikaketsi. Litaba tsa ‘Musong mona li na le tsela ea ho latela ‘me ene e sa batle ho fosoa.

Ke mpe ke thatiseletse ka hore ‘na ntse ke na le ho tšoenyeha ke bongata ba lihlahlane kahare ho mehlape ea rona makhulong a siko empa re tseba melemo ea nku ea farelane. Ke ipiletsa hore re ipheng nako ea ho potoloha re hlahlobeng lihoai tsa rona. Ha re thusaneng ho bona hore re hlaolang bohlasoa bona ele hore melemo ena entseng re e fumana e tsebe hore e be kaholimo ho mono. Etsang le bone hore libaka tsohle tse neng li ahiloe ka sepheo ka mona li a tsoha, li sebelisoa ho phethahatsa sepheo seo li se reretsoeng. Ha re ka etsa joalo re tla atleha morerong ona.

Ke tlilo thusetsa hore le boele le thole sebaka sane se Mokhotlong. Empa ha re qaleng pele re bone mona na le sebetsa joang.

  • Setsi sena ka kakaretso ea mathomo se makholo a tšeletseng a mashome a mahlano a metso e meraro a lihektere. Ea mathomo hobane ha ho sa le joalo. Ho eena le sekolo, le lekala la meru ‘me li etsa hore ebe setsi sena lipalo tsa sona li se li khutsufetse. Le motse oa toropo o kene kahare ho setsi.
  • Hona le setša sa temo se neng se hlahisa lifuru bakeng sa liphoofolo tse neng li phela mona
  • Ka hare ho setsi ho eena le liphoofolo tse hlaha ‘me mokhatlo o tšepetsoe ho kenya literata tse telele hore liphoofolo tse joalo li se je masimo.
  • Sebaka sena se eena le likampo tse kholo tse ka bang leshome le metso e tš
  • Setsi haajoale se eena le linku tse mashome a mararo le makonyana a robeli.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *