Setsi sa tsoaliso ea liramo le lipheleu se thakholoa ka molao Mokhotlong

IMGP7156

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka: ‘Makarabo Matšumunyane

Setsi sa tsoaliso ea liramo le lipheleu se Mokhotlong se ile sa buloa ka molao ka la 12 Phato selemong se holimo. Setsi sena se tlasa Morero oa (Wool and Mohair Promotion Project) o tsabahalang ka hore ke WAMPP se tla sebetsa e le setsi se hlahisang liphoofolo tsa boleng bo holimo tse tla fokotsa sekhahla sa lihoai tse eang ho la Afrika Boroa ho reka liramo tse ntlafalitsoeng. Hona ho bolela hore litjeo tsa ho reka mehlape li tla fokotseha  ka ha joale chelete ea ho tlosa liramo kantle ho naha e ne e le boima haholo ho latela ka Molula-Setulo oa Mokhatlo oa naha oa Farelane le Seiboko.

 

Re tla hopola hore ‘Muso oa Lesotho ka Lekala la Temo o ile oa fana ka Polasi Quthing ka selemo sa 2017 ka tlasa morero oona oo oa WAMPP. Ho latela ka Monghali Ntai Lepheana oa WAMPP, Polasi ea Quthing ene e reretsoe hore e tle e hlahise lipheleu ha ea Mokhotlong e tla hlahisa liramo. Monghali Lepheana o ile a boetse a bontša hore lipolasi tseo ka bobeli li ile tsa hloloa ho qala tšebetso hong ke ha batla qetella ba hlahisa liramo hammoho le lipheleu hona Polasing eo ea Quthing.

 

 

IMGP7083

 

 

 

 

 

 

 

 

Tšebeletso ea ho fanoa ka Polasi ka molao ho Mokhatlo oa bahlahisi ba Farelane le Seiboko e ile ea tšoaroa ho na Mokhotlong moo Mohlomphehi Letona le khabane Ntoi Rapapa a ileng a fana ka tokomane ea tumello ho Molula-Setulo oa Mokhatlo Monghali Mokoenihi Thinyane. Tokomane e fanang ka tumello ho Mokhatlo hore o sebelise setsi sena nakong ea lilemo tse mashome a mabeli setsi se ntse se ikarabella ho Mokhatlo e ile ea fanoa.

 

WAMPP e ile ea thakhola mokete ka ho hlahisa lipontšuoa tsa bona tse akhang literekere tse tla sebelisoa setsing ho lema, mechini ka ho fapana hoa eona ho kenyelelitse lipolantere tsa mefuta-futa hammoho le mechini e sebelisoang ho hela lifuru, mechini e silang litlhaka, le thepa oa monehelo oa letsoho. WAMPP e ile ea boetse ea supa hore setsi sena se liekere tse fetang makholo a mahlano, e tla ba letlobo la thuto ho lihoai tse se potapotileng le ho naha ka bophara. Morero ona oa WAMPP o sebetsanang le ho thusa lihoai ho hlahlisa liphoofolo le boea ba boleng bo holimo ka hare ho maemo a ntseng afetoha a leholimo, o sebetsa le Sekolo se seholo sa sechaba (NUL) ka litsebi tse tla thusa tabeng ea tsoaliso, ho hlahisa lifuru le tse ling tse ngata.

 

 

IMGP7051

 

 

 

 

 

 

 

IMGP7035

IMGP7055

 

 

 

 

 

 

 

 

Molula-setulo oa Komiti ea naha ea Mokhatlo oa Farelane le Seiboko Monghali Mokoenihi Thinyane ha a bua sebakeng sa Mokhatlo o ile a bolela ho re ba leboha haholo e le Mokhatlo ka ho fumana setsi seo kaha joale ke lilemo tse ngata setsi se sa ba tsoele molemo oo se neng se lokela ho o tlisa ho lihoai. O ile a boela a bontša hore khale e le takatso ea bona hore setsi se tsoele pele se hlahise liramo ‘me ba leboha Morero oa WAMPP ka tsela e khethehileng hobane e phethahalitse tabatabelo ea bona.

O ile a ba a bontša hape hore e bile takatso ea bona ea nako e telele hore Sekolo se seholo sa sechaba (NUL) se ba thuse ka mahlale le litsebo tseo bona e le lihoai ba li hlokang ho ntlafatsa mehlape ea bona empa ba hloloa ka ha Sekolo se seholo se ne se sa ikamahanye le bona hohang. A bontša hore kajeno o thabile haholo hore ebe WAMPP e atlehile ho kenyelletsa Sekolo se seholo ka Lekala la sona la Temo morerong ona oa ho ntlafatsa Farelane le Seiboko. A ba a qetella ka hore bona e le Mokhatlo ke boipiletso ba bona hore Sekolo se seholo se se ikhule kapa hona ho khaotsa ho sebetsa le bona empa ba nne ba tsoele pele ho ba thusa ka litsebo tse hlokahalang le ka mor’a hore morero oo ao WAMPP fihle pheletsong.

 

 

 

IMGP7065

 

 

 

 

 

 

IMGP7049

 

 

 

 

 

 

IMGP7061

 

 

 

 

 

 

IMGP7074

 

 

 

 

 

 

IMGP7076

 

 

Mohlomphehi Ntoi Rapapa ea neng a eme lebitsong la Tona-Kholo o ile a koala mokete ka ho bontša hore bona e le ‘Muso ba na le leano la ho ntšetsa-pele thekiso ea boea kahare ho naha. A bontša hape le hore ele ‘Muso ba etse hloko hore thekisong ea selemo sa 2018 lihoai ha lia fumana litsiane tsa bona kaofela ‘me ba entse morero oa ho fana ka tumello ea thekiso ho barekisi ba bang ba bahlano ho tlo rekisa boea ka hara naha ea Lesotho. Basotho ba se ba tla ikhethela na ba lakatsa ho rekisetsoa boea ba bona ke mang.

 

Ho bonahala Basotho le se le ntlafalitse mehlape haholo papisong le lilemo tse ‘maloa tse fetileng ho latela ka Monghali Thinyane le Monghali Lepheana ba ileng ba re tsoelo-pele e bonahala e le matla hoo le lipontšong tsa Afrika Boroa ba seng ba kena ba leletse. Re lumela hore setsi sena se tla etsa phethoho e kholo maphelong a Basotho ba iphelisang ka Farelane le Seiboko le hona ho susumetsa mekhatlo e meng ea temo ho ikopanya le ho tšehetsana joalo ka ha ba Farelane le Seiboko ba etsa.

 

Leha ho le joalo, ‘nete e ke keng ea qojoa ke hore bongata ba Basotho ba kutileng mohlape selemong se fetileng ba ntse ba e so ka ba fumana kuno ea bona ea mokuto oo.  E ntse e le litsikitlano tsa meno malapeng a mang a lihoai tse ling Ekaba ‘muso o tlo thusa lihoai joang tabeng ee? Ke potso eo re ntseng re ipotsa eona.Leha ho le joalo, re tšepile e le kannete le ka tieo hore ho buloa hoa setsi se na ho tla fetola moruo oa Lesotho le hona ho nyolla bolleng ba boea ba rona machabeng.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *