Selelekela

Vol.4, Issue 8

Re tlameha ho lumela hore mekhoa ea Basotho ea boipheliso ha e ka e aba ea khoebisano, ka hona ho batla ho se bonolo ho re re iphumane re le khoebong e holing. Lesotho mona, motho ea atlehang khoebong, e ba lefa la Basotho ba mona ba botsoa, ba khabenthisang bofutsana, ba mona ba tsebang hore batla phelisoa ke ba bang kappa ke ‘Muso le mekhatlo ea machaba ka liphallelo.

Ka hona, re lokelang ho falimeha, re tleng ka maano a bonolo feela a ka thonkhang ba botsoa, e le hore re be le Sechaba se sebetsang ka thata, se hlahisang lijo. Ka lilemolemo re ‘nile ra bua ka temo ea poone masimong, le lentloane le ileng la tumisoa haholo ke Letona la mehleng Monghali Ralechate ‘Mokose, feela ra se re letho ka temo e tšireletsehileng ea majareteng a metseng ea litoropo, haholo joang matlong a ‘Muso. Re lokela ho hlokomela hore mobu oa rona le ha o fokola ha hakaalo, re tlameha ho etsa boithuto bah ore na, mobu oa majarete matlong a literopo haholoholo a ‘Muso na a makae?

Ke ka leano le hlakileng la ho sebeletsa hore tlhahiso e be teng majareteng a literopo ka mohlala a matlong a ‘Muso feela re ka tsoelellang. Re tla hopola hore hona ka hare ho Maseru West, re nale lirapa tse haufi le Kereke ea Chache, Benghali Malebo le Metsing moo Ma-China a hlahisang meroho e jeoang matlong a bona a rekisang lijo. Joale hobaneng re sa qobelle bahlanka ba lulang matlong a ‘Muso ho fetoha Ma-china?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *