Selelekela

Sesiu se thehiloe ka sepheo sa ho ntlafatsa maemo a temo le leruo la liphoofolo Lesotho. Re hloka ho hopotsa Basotho bohle hore ra na ra nonya lihoai tsa Farelane le Seiboko maikutlo likhoeli tse leshole kaofela pele re hatisa khatiso ea pele. Re lilemo li robong mongoaheng ona, ‘me re motlotlo hore re kentse letsoho haholo kholong ea Farelane le Seiboko Lesotho.

Re ke ke ra emella ka morao ke hona ha Mokhatlo oa Farelane le Seiboko o etsoa hampe, ka ha sepheho le morero oa rona re le Sesiu ke ho phahamisa boemo ba temo le leruo la liphoofolo Lesotho. Bophatlalatsi ke tšiea ea puso e nepahetseng ka hona litsi tsa bophatlalatsi, le makhotla a molao a bohlokoa haholo pusong e nepahetseng.

Ke ntho e soabisang ke hona ha litsi tsa bophatlalatsi li iphumana e le lira le babusi ka litaba tse sa utloahaleng. Litaba tse hobosang le ho nyenyefatsa litsi tsa bophatlalatsi. Litaba tsa mathata a boea, ao re a baketsoeng ke ‘Muso ka bonyollo ba batho ba itseng ka hare ho ‘Muso oa Lesotho li ea soabisa ‘me ruri li busetsa Lesotho morao ka lilemo tse ngata haholo.

Re ipiletsa ho ‘Muso oa Lesotho ho e lelloa mathata ao ‘Muso o a baketseng lihoai ka ho kena-kena le taba tsa thekiso ea boea ba Farelane le Seiboko.

Ha re le Venice naheng ea Italy, kamoraonyana ho puo ea ka ‘Mokeng oo Mokhatlo oa Farelane le Seiboko o neng o ikopetse ho tlalehela bareki ba boea mathata a Lesotho. Bann aba babeli ba Machaena ba rekang boea ba Lesotho ka lilemo tse supileng, ba I le ba re atamela moo ba ileng ba kopa hore re rapele ‘Muso oa Lesotho ho khutlisetsa boea ba Lesotho limmarakeng tsa machaba, ka ha ho ntša boea ‘marakeng ho ba sitisa ho reka boea bo sa fetang letekong.

Banna bana ba babeli ba bolelletse Molula Setulo oa Farelane le Seiboko hore Stone Shi ha se motho ea nang le boiphihlelo ba ho tsamaisa likhoebo, ka ha a ile a kolumetsa likhoebo habeli China pele a balehela Australia moo le teng a ileng a kolumetsa likhamphane moo, a siea a kolota batho. Taba ena e khoali, e khoatšana ka ha ‘Muso ha u rate ha batho ba bua ka taba ena.

Re kopa ho qetella ka ho rapella ‘Muso oa Lesotho ho ikobela liqeto tsa makhotla a molao, e seng ho hulanya molao majoeng, ka ha taba eo, e keke ea re koala molomo, le ha re ka fumantšoa litšoso tsa mofuta ofe kapa ofe.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *