SELELEKELA

Selemo se seng le se seng se tla ka litaba tse fapaneng le tsa se fetileng. Ka mokhoa o tšoanang, le sona sena se felang sa 2018 se bile le liketsahalo tse ngata haholo. Re ile ra bona ka khoeli ea Loetse ha ho ne ho khetheha lehloa ka Maloting, serame se seholo se aparela naha ‘me ba neng ba se ba jetse ba ile ba tobana le ho shoa hoa limela ba lokela ho qala ho lema hape. Eare re sa lebelletse, re bona komello le mocheso tse matla haholo ‘me re tšepile ka tieo hore Morena Molimo o tla re bulela lipula tsa leholimo hore li nosetse lefatše lijo li be teng.
Ha re phethela selemo, re talima morao ho bona hore na ebe ke li fe tseo re ka ikotlang sefuba ka tsona, le tse sa tsamaeang hantle. Ha re talima ka ho tsa Farelane le Seiboko, re ka re ke eona ntlha e bileng ka sehlohong litabeng tsa temo selemong sena. Litaba tsa theko le thekiso ea boea li ile tsa tsebahala kapele ka potlako kantle ho naha ea Lesotho tsa ba tsa fihlela le mafapheng a khaso ea litaba a kantle ho naha a akhang lithelefishini tsa SABC hammoho le seea-le-moea sa Afrika Boroa.
Litho tsa Mokhatlo oa Farelane le Seiboko li ne li ipiletsa ho Mekhatlo ea machaba ho thusa ho rarolla qaka e neng e le teng lipakeng tsa barui ba Farelane le Seiboko le ‘Muso oa Lesotho.
Leha ho le joalo, lintho li ile tsa nka mekhahlelo e fapaneng, matšolo a etsoa, qetellong Mokhatlo oa Farelane le Seiboko o ile oa qetella o kene lipuisanong le ‘Muso ‘me ba lumetse ho isa boea Thaba-Bosiu, moo re leng masoabi ho tlaleha hore ‘Muso o sitiloe ho rekisa le qola e le ngoe ea boea ba lipoli. Taba e utloisang bohloko ke hore litheko tsa boea ba lipoli li ne li le holimohali selemong sena.
Potso e salang ke hore na, ke mang ea tlang ho buseletsa malapa a sitiloeng ho rekisa boea. Chelete tse tseo ba neng ba hlola ba li fumana selemo le selemo joale ke mang ea tlang ho ba fa? Che re ea u tšaba ‘Muso o hlokang chebelopele.
Pherekano e bile kholo haholo hara barui ba likhutšoane, moo ba bang ba ileng ba qetella se ba tlohela ho lefa boikhafiso bo etsoang likiring ho ntšetsa pele tšebeletso likiring. Taba ena e thatafalitse tšebeletso ea likiri tse ling ka ha boikhafiso boo e ne e le mohloli o inotši oa chelete likiring tse amehang.Ha selemo sena se fela ‘me re itokisetsa ho kena ho se secha, ha re hahamalleng pele, re se fele tšepo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *