Selelekela

Selemong sa 2014, re e re tlohe hae mona re ea sebokeng sa Farelane mane Kolone, moo Motlotlehi Letsie III e neng e le sebohi sa bohlokoa. Hara litsebi sa tsoaliso ea Farelane Lesotho la na la khaba ka Mofumahali Puleng Matebesi, ngoetsi ea Qoaling mono ha ntate Ranthimo. Puleng o na le lengolo le ka holimolimo la bongaka tsoalisong ea Farelane, ebile ke Morupeli Sekolong se Seholo sa Sechaba (National University of Lesotho).

Ka nako e ngoe, ke e ke iphumane ke tsamaea patlellong eo Puleng a hlolang a tsamaea ho eona ha a ilo hlahloba liphoofolo tsa sehoai seo sa moo. Ntho e fapaneng feela e ne e le hore, letsatsing leo Puleng le ‘na re ne re sa ilo hlahloba liphoofolo, empa re ne re tlile lefung, letsatsi e le moqebelo oo labone la teng Puleng a ne antse a matha patlellong mono a hlahloba liphoofolo tsona tsa moo lefung.

Ke ka nako eo he Mosotho oa heso, ha lentsoe le hoeletsa hore ‘Me se tsamae moo ke patlellong! Ha a sheba a fumane hore lentsoe le buang le ena, ke leo a le tsebang la motho eo a hlolang a sebetsa le ena hona patlellong eo.

Belen Notejane ke morali oa Fernedo Notejane, e leng Ramohlape oa Farelane naheng ea Uruguay, South America. Belen o lilemo li 7, feela o holetse ka sakeng ka ha letsatsi le letsatsi o sebetsa le batsoali ba hae ka bobeli ka sakeng, haholo tlhokomelong ea likonyana. Thuto eo re ithutileng eona naheng ea Uruguay ke hore ha ho tluoa litabeng tsa liphoofolo batsoali ba sebetsa le bana ba bona ba sa khetholle botona kapa botšehali.

Naha ea Uruguay e fokaela ka litaba tse ngata haholo, le ha Monghali Ntai Lepheana oa Morerong oa Ntlafatso ea Farelane le Seiboko a bontšitse ho ikotla sefuba likarolong tse ling tsa libopeho tsa liphoofolo tsa Lesotho, empa ka kakaretso o phaphathile le ho rolela Uruguay khaebana lintlheng tse ‘maloa ke kenyeletsang poloko ea lingoliloeng ka phoofolo.

Re rata hape ho hlalosa mona hore thuto ea mahlale a tsa temo le thuho ea liphoofolo le limmaraka ke lona lelomolo la tsoelopele ea sechaba sa Uruguay e seng lisuuoa tsa lipolotiki tseo morao tjena bashanyana ba litsotsi, ba hotseng ba baleha sekolo, ba nena thuto e leng Matona moraong o na, joale ba tsamaisa litaba tsa naha joalo ka mataeseng.

Nakong ea rona Uruguay, re buisane le mafapha a mangata a botsebi bo iphihletseng bo hlahang likoleng tse fapakaneng tsa tsebo ho tsoa linaheng tse fapakaneng, empa taba eo e ileng ea hlaha joalo ka ha e ka ho kobisoa rona ba Lesotho e bile ha Monghali Walter Baethgen oa University of Colombia naheng ea United States of America – a lokolisa hore lira tse peli tsa lihoai ke liphokojoe le bo-ralipolotiki. Ke moo Monghali Mokoenehi Thinyane a ileng a tlatsa Baethgen hore bonyane pholojoe e na le pheko ha bo ralipolotiki pheko e sa fumanehe.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *