Selelekela

Re tsoa lipontšong tse ntle, tse atlehileng haholo monongoaha. Re simolle ka ho leboha bohle ba kentseng letsoho katlehisong ea mosebetsi oona o matla. Mona re qolla Makhulo, BKB, Mokhatlo oa Farelane le Seiboko (LNWMGA), Alliance Insurance Company, Lesotho National Insurance Group, Lesotho National Development Corporation (LNDC), Morero oa Metsi a Lihlaba tsa Lesotho (LHDA), Zenith Insurance Group, Lesotho Post Bank, Standard Lesotho Bank, le ba Metropolitan Lesotho.

Re sa le moo, re tlameha ho thoholetsa ba Alliance le Zenith Insurance ka ho thehela Basotho lihlahisoa, tseo Basotho ba ka sireletsang mehlape ea bona khahlanong le tahlehelo ea lefu kapa bosholu. Taba e na ke khatelo-pele nalaneng ea Farelane le Seiboko, ‘me hotla hlokahala hore Basotho ba baballe sehlahisoa sena. Basotho, botšepehi pele ho lintho tsohle. Ha re hlokomeleng hore, ha re ka senya sehlahisoa sena, e chaile, ha ho moo re tlang ho nka teng.

Lipula tsa melupe li oele ka mabalane, ‘me li na joalo naha e ne e se e ngoriloe haholo. Re lumela lipula tsena li fihla ka nako e nepahetseng, ‘me re bone boholo ba lihoai bo phethola mobu ho itukisetsa temo ea lehlabula.

Selemong sena, ha re hlile ha re ea bona temo e ntle ea mariha, ‘me sena se re fetisa tabeng ea hore Basotho ba lema ha ‘Muso o phalletse feela. Taba ena re tlameha ho e roalla liborene, tse mona tse bontšang taba hantle.

Selemong se tlang, re fumane ho hlokahala hore ‘moko-taba oa rona e be ‘Ho kenyelletsa bana ba lihoai tsa Ma-Afrika sephehong sa ho fenya tlala sa 2030’. Ke tumelo ea rona hore lihoai li tla natefeloa le bana ba bona ‘mokeng oo.

Ha re itukisetseng mosebetsi oo, o matla. Li ka tsoala mafahla ha lipula tsa Morena li ka tsoelapele, etsoe naha ena ea Thesele e nyoriloe ruri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *