Selelekela

Mekolokotoane ea tšebetso ea Sesiu ka lilemo tse 7, e ea tšepisa le ha mathata a hlaha monyebeng oa ‘Muso ho fetoleng maano a sa tsoeleng naha molemo. Re boetse re thahaselletse haholo ho kena lipuisanong tsa ho ntšetsa naha ea rona pele ka ho susumelletsa hore re fetole sebopeho sa Temo Lesotho.

Lipontšo tsa Sesiu li tla nka mothinya o motle, monongoaha ka ha li tla fumanela Lesotho mofuta oa makoloane le litsoejane tse ka atlehang ho aha moruo oa temo Lesotho.

Botseteli bo tla phahamela maru temong le leruong la liphoofolo Lesotho mona ka ha li-insurance ,li bonahala li thahasella ho sireletsa moruo o liphoofolo. Sena se re fihlisa moo, libanka le tsona li tlang ho thapa ka ha menyetla ea tahlehelo e sireletsehile.

Re lokela ho beha matsoho phatleng, re shebeng ha ngoale e khiba, re thaleng, empa re khutlele temeng. Ruri ha ho oa ba bonolo ho tlisa leseli la tsebo ka boemo batemo le leruo la liphoofolo Lesotho. Taba ena ea ho phatlaletsa Basotho litaba tsa temo le leruo la liphoofolo, e bile molemo ka ha meralo e entsoe ho ipapisitsoe le litlhoko tsa Basotho.

Re lakatsa ho thoholetsa lelapa la Thamae, le etsang veine e tšoeu e ratoang haholo. Taba ena ea morara le litholoana, Lesotho le tlamehile maoto le matsoho hore le talime litaba tsa temo ka mokhoa o mong, temo ea poone feela ha e na re isa tjao.

Re lebohela le baithuti ba amohetsoeng Sekolong sa Bongaka ba Liphoofolo Tanzania, ‘me re se re rapella baithuti bao ba 7 katleho.

Ha re eng sebokeng sa Farelane le Seiboko Butha-Buthe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *