Sekiri sa Likalaneng

Ka; ‘Makarabo Matšumunyane

 

 

 

Sekiri sa Likalaneng se ntlafalitsoeng ka boikhafiso ba lihoai

Sekiri sa Likalaneng se ntlafalitsoeng ka boikhafiso ba lihoai

 

Sekiri sa Likalaneng se tsebahala haholo ka ho fumana likhau tsa bohloeki le tsa tlhophiseho e ipabotseng ea boea. Sekiri sena se fumaneha seterekeng sa Maseru ‘me se na le litho tse ka bang 110 ho isa ho 125 tseo e leng litho tsa Mokhatlo oa Naha oa Farelane le Seiboko. Ngahola (2017), ho kutile lihoai tse ka akaretsoang ho 244 sekiring seo ka likhutšoane tse ka bang 15,000 ka kakaretso.

Mofumahali ‘Masephoso Maope, e leng mosebeletsi oa sekiri seo, o ile a re se etsang hore ba fihlele bohloeki ke hoba lihoai li ntse li ikhafisa ho hlaha litsieaneng tseo ba li fumanang tsa boea, ebe ka chelete eo ba atleha ho reka thepa eohle e hlokahalang ea sekiri kaha ba sa fumane tšehetso ho tsoa ‘Musong. Mohlala, likiri tse ngata ka hare ho naha li tobane le qholotso ea ho nela empa sekiri sena sona pentiloe hantle e le ho thibela mafome ka chelete eona eo ea lihoai. Likalaneng e bile e lika-liketsoe ka terata ena ea morao-rao e bitsoang ‘palisade steel fencing’ e le ho eketsa polokeho ea thepa.

Taba e ‘ngoe e hlollang ka sekiri sena ke hore, hona cheleteng eo ea boikhafiso ba lihoai, ho lefshoa bakuti, ba hlophang boea le bahloekisang sekiri le hona ho fepa basebetsi bohle le balisana nakong ea mokuto kaha ba bang ba tloha libakeng tse hole. Ka holimo ho tseo, ho ahiloe matlo a boroko hore basebetsi, le ba hlahang libakeng tse hole ba tle ba lule moo ka nako ea ho kuta. Na tsee tsohle ha li hlolle!

Untitled-2

Lengotsoana le teng le mathang kahare ho jarete eona eo ea sekiri sa Likalaneng, ‘me ‘Mȇ ‘Masephoso o re bolella hore ha pula e ne e nele ka boima, metsi a ne a tlala kahare ho jarete a ba senyetsa matlo ka lebaka la mongobo, ho bile ho se moo ba tsamaeang. Nako eohle ha pula e na lengope le ne le eketseha ‘me ba ile ba hula ka hona ka mokotleng oa boikhafiso ba lihoai, ba aha mabota a thibelang hore lengope le hole, ‘me kajeno ba motlotlo hore ba hlotse qaka eo.

Qholotso e tobileng sekiri seo ha ha joale, ke hore lihoai li emisitse ho ikhafisa ka lebaka la hore ba hloma eka ba ruisa sekiri ho ipheta kapa hona hore basebeletsi ba sekiri ba ja chelete ea bona. ‘Mȇ Masephoso o ile a bontša ha taba ena e amile tšebetso ea bona ka tsela e khethehileng kaha joale ha ba sa tla ba le bokhoni ba ho lefa batho ba ba thusang ka nako ea mokuto. Hona hoa makatsa kaha ho bonahala lihoai li ntse li sa utloisise molemo oa boikhafiso bona.

Sekiri sa Likalaneng nakong ea mokuto oa linku

Sekiri sa Likalaneng nakong ea mokuto oa linku

 

Taba e ntseng e behile barui ba likhutšoane tsitsipanong hona sekiring seo, ke hore ba ntse ba tšoenyehile hore na qetello ea boea ba bona e tla ba e fe. Bongata ba khathatsehile haholo ke taba ea hore boea ba bona ha bo sa ea moo bona ba khotsofallang ho bo rekisetsa teng. Ntate Fusi Putsoa eo ho neng ho kutoa linku tsa hae tse 105, ea qalileng leruo la likhutšoane ka 1995 ha a ne a tlohela ho sebetsa merafong, o ile a bontša hore haesale a ntse a fumana kuno ea hae hantle pele selemo se feela nakong ea lilemo tse fetileng ntle le mokutong o fetileng moo lihoai li ileng tsa lieha ho fumana litsiane tsa bona ka lebaka la ho koaloa hoa bukana ea banka ea BKB e ba lefang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *