Se! Farelane o itse khi! ka mamina!

Le sere ke ipatla hoba khoaba la methati eohle kapa la honotha lare ke bina koma hae. Ere joalokaha bo-nkhenkhe, bo-ngaka Lerotholi ba fatile seolo ho nrupela, le haeba ke le ribella ka pitsa ea moeta, ereng ke re qaa-qaa le se utloe ka cheche e feta, ea letlotsa ka lera mahlong la nt’o sebeletsa Mphats’oanyane.

Nka bina makolulo ka Farelane empa oa mokola ke eo esale ‘Mesa o thoasa, o khenathetse, o sekhitla ka nko.

Bang bare o tsitsilisoa ke puso e  lulang e fetoha joalo ka boleng ba boea ba nku empa nna kere:

tw

Sesosa?

Lefu lena lebakoa ke ts’ints’i (Oestrus Ovis/Sheep Bot Fly). E! morena oa bokhoahlapa hantle.  Ha u sheba sets’oantso sa pele hona leqepheng lena, se bonts’a kholo ea ts’ints’i ena.

Ts’ints’i ena e behela mahe a holang hoba manyooa (larvae/seboko) eleng ona a kenang ka mahananeng a Farelane. Ha manyooa ana ase a holile ho lekana, a tsoa ka mahananeng a Farelane ha e thimola ebe a oela lekhulong. Ke moo mokola a qalellang ho se khitla ka “‘M’e ntsoare ke nye”.

Lekhulong moo, manyooa ana a tsoela pele ho hola ‘me ha ke jaka ka leleme, ase a bitsoa “pupae”.  Pupae haese e holile etla qhotseha e fetohe lits’intsi tsa mofuta o bonts’itsoeng sets’oantsong.

Na ke Farelane feela a tiapukelang le mamina?

Kaha Farelane a nts’ana se inong le Seiboko hape ba nkhana monko; le ha boemong bona ba hloephetsa ‘moho. Likhomo le tsona li eba le mamina.

Mats’oao

1 Mamina, neng-neng a kopaneng le bolalu. Bolalu bona ke haeba likokoana-hloko lise li ahile ka mahananeng moo manyooa antseng a tsamaea teng.

  1. Ho thimola kapa ho khona haholo
  2. Ka lebaka la manyooa a ntseng a khasa ka mahananeng, phoofolo eka qetella e sisinya hlooho ea eona, e khoabitla nko, e tapatapama kapa e thakhinya ebe e tjapalle fats’e.

untitled-4

Temoso: Ho thakinya hona le ho likalika hoka bakoa hape manyoa a sephara a hlala (Tapeworm cyst/ Coenurus Cerebralis)

  1. Bokulo, tlhaiso e theohileng, ho se fule le ho ikarohanya le mohlape.
  2. Ho se heme hantle hoa phoofolo ka lebaka la mamina le ho ruruha hoa mahanana. Liramo li ka qetella lise li sa tlolele kaha litla sitoa ho nkha oi tse palesitseng.

sheep-worm-vicious-cycle

Taolo ea mamina

  1. Bolaea lits’intsi ka moriana oa likokonyana tse nyane (insecticide) ka ho futhela kapa ka spray.
  2. Bolaea mahe a lits’itsi ka hofuthela kapa ka spray.
  3. Bolaea manyooa ka ho noesa liphoofolo khafetsa le pele li kula.
  4. Arohanya liphoofolo tse kulang ho tse sa kuleng.

Pheko

Lihoai li lokela ho batla boeletsi bo hlakileng ka khetho ea moriana ha li phekola manyooa ana a mahanana; a bakang mamina kapa libale litlakisetso tsa meriana ho netefatsa hore ba entse khetho e nepahetseng.

Mohlala, sehoai se seng se neng se nletselitse se ile sa re se sebelisitse Panacur BS (febendazole) ho phekola mamima empa linku halia fola.

Meriana e phekolang mamina ke enang le: Ivermectin (Ivomec, Ivotan, Solution, Cevamec), Doramectin (Dectomax), Closantel & Albendazole (Valbantel, Valbanzen, Prodose Yellow/Green/Blue), Rafoxanide (Nasalcur) and Nitroxylin.

Temoso:

Ho bohlokoa hore sehoai se seke sa reka moriana o ts’oanang kapa sa chencha meriana ea sehlopha se le seng kaha manyooa a ka qetella a tsohile masene ebe ha a phekolehe. Joalo feela ka motho eo ereng ha a ts’oeroe ke hlooho a lula a e noa “panado“, kapa haa a fetola a enoa “paracetamol“, meriana ena e qetella ese esa mophekole. Mohlomong ha a ka sebelisa “sodium diclofenac” eaba neng neng o fetolela ho “panado“, a ka loka.

fly

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *