Nts’etso pele ea mafu likolobeng


HO HLANOHA HA BOKAMORAO BA KOLOBE/ PROLAPSE OF THE RECTUM.

Ka Likopo Maputsoe

Le leng la mafu a ntšoetseng haholo marieng ana ke ho bona kolobe e tšehali e hlanoha boka morao le lintja tse ‘maloa.

Matšoao a ho Hlanoha ha boka morao:

1.Malinyane le tse holang (Weaners and growers)

– Boholo ba ho hlanoha bo fapana ho tloha 10mm ho isa 80mm ha hole honyane ho ka nyamella ka hare.

– Hangata ha ho hlanoha ho tsoetse ka ntle setho sena se ea ruruha se tlale metsi.

– setho sena se ka senyeha ke ho tsoa mali.

– ho hlanoha hona ho ka etsa hore li eje (cannibalism) haholo ha lika tsa latsoa letsoai maling moo.

-Kolobe e ea pipitleloa.

– Ho lahleheloa ke mali ho bonahala ka kolobe e thokoanyana (pale).

– Mpa ea kolobe e ka phahloha kamora libeke tse peli ho isa tse ‘ne e hlanohile hona ho ka isa lefung la kolobe.

untitled-5

Tse tšehali

 • Mali mantleng a tsona
 • Kolobe e thokoanyana ke ho lahleheloa ke mali
 • Kabaka la mali a lulang a ntse a etsoa likolobe tse ling li ea e ja (cannibalism)
 • Mamina a mafubelu a ka qala ho tsoa bokamoraong ba kolobe ho lateloang ke ho hlanoha ha bokamorao.
 • Bokamorao bo ka ikhutlisa kapa ba sala kantle bo ruruhile bo tletse metsi.

SESOSA (contributing factors)

 Tse holang ( bothata bona ha se lefutso ke taba ea tlhokomelo e kenyeletsang le bolulo kapa maemo a mocheso kapa mohatsela joale ka ha re bona e etsahala haholo mariha)

 • Serame- ha ho bata haholo likolobe li khobokellana mmoho e le ho futhumala, hona ho baka khatello e kholo mpeng ea kolobe, kolobe e sututse mosafeleng
 • Metsi-ha ho le metsi/mongobo ho etsa hore ho thelle, hape fatše ho sa aloa kolobe e tiisa mpa ele ho etsa hore e se ke ea oa, hona ha ho hlokahale kaha ho tlisa khatello mpeng.
 • Ha kolobe li petetsane (ho e ketsa khatello)
 • Letšollo- ha kolobe e tšolla e kokomosa ha hangata e be ho ama kolobe ka maleng e sututse le ho sa hlokahaleng
 • Sefuba- ho khohlela ho hongata le hona ho kaetsa khatello mpeng ea kolobe
 • Ho pipitleloa.
 • Lijo- phepo ka mokhoa oa mocha-o-chele, lijo ha li thuisehe kaofela.
 • Lijo tse senyehileng, boteng ba hlobo lijong bo ka etsa hore bokamorao bo ruruhe e kokomose e qetelle ka ho tsoa ha bona (toxins).
 • Ho fetoha ha lijo kapa bolulo, litšoaneloa ho fetoloa butle butle ka ho tsoaka tse ntseng li sebelisoa le tse ncha e leng tse ho fetoheloang ho tsona.
 • Meriana e meng e fumanehile e etsa hore bokamorao ba kolobe bo ruruhe ha bo sebelisoa ka litekanyo tse holimo.
 • Tlhokahalo ea metsi, ha metsi a le sieo kapa a fokola mantle a kolobe a ba thata, hona ho etsa hore e ithuse ka thata.
 • Kholo e potlakileng.

Tse tšehali 

-Ho hlanoha ho etsahalang ka morao ho hopalesa ho etsoa kapa ho amana le maro a tlholeho a mopaleso.

– Lihoko tseo motheo oa tsona o bakang khatello mpeng ea kolobe

-Temalo e bileng teng nakong ea ha e tloleloa haholo ha eba bokamorao bo ile ba tsoa kotsi.

-Ho tšoha

-Ho poma mohatla haholo.

-Bosieo ba metsi le ho pipitleloa, le tseling,

HO HLANOHA HA BOTŠEHALI BA KOLOBE.

Ho hlanoha ha botšehali ba kolobe ho atisa ho hlaha kolobeng e emereng pele e tsoala, bo ka bonoa nakong eo e bang kolobe khale e tsoala ho tloha khetlo la bohlano (5) kapa ho feta e tsoala, bo ka etsahala kolobe e se e kene ka hokong ea tsoaliso eleng ho bolela hore e se ele haufi le ho tsoala. Makholong a mabeli (200) e kaba kolobe e le’ngoe e kabang le bothata bona. Kolobe tse kholo tse emereng tse maemong a matle lika ba le bothata bona, hase hobane o le bohlasoa.

 SESOSA  (Sheba sesosa sa ho hlanoha ha bokamorao)

-Kolobe tse kholo li kotsing ho feta tse nyane

-Likolobe tse fasitsoeng kapa liholehiloe moo ho thellang

-Khatello e ea mpeng e bakoang ke ho botha

-Kolobe tse nonneng kapa tse jereng malinyane a mangata.

-Lihoko tse mothule o bakelang kolobe khatello mpeng.

-lijo tse ngata, limatlafatsi tse ngata haholo tse fehlang moea ka maleng a kolobe li baka khase e nyollang khatello mpeng ea kolobe.

PHEKO

Arola kolobe e lule e le ‘ngoe hore tse ling lise e khathatse/thonkha. (Ha e mong a khothaletsa hore e tloheloe le tse ling litle li e khathatse hore e qetelle e hutse lela le tsoileng). Lingaka tsa liphoofolo li a fumaneha ho rarolla le ho eletsa tabeng tsena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *