Mokhoa o bo bebe oa ho phethola lekote.

Ka Mofana Makakane

Motseng oa Ha-Laka, Thaba- Tseka moifo oa Sesiu o ile oa kopana le mohlankana masimong a ntse a fetola lekote. Mohlankana enoa o ne a phethola ka ho kang ‘terekere’ empa eona e le mabili a mabeli ka boqhetseke bohle. Mothae Letsielo o ile a manollella ba Sesiu melemo kapa oona makhabane a terekere ena.

Mothae Letsielo, oa Thaba-Tseka Ha-Laka

Mothae Letsielo, oa Thaba-Tseka Ha-Laka

 

“ Ke i le ka ithuta mochini ona ka selemo sa 2010 ele ha pele re ne re sebelisa likhomo ho lema masimo. Mohiri oaka eleng Ntate Maama Bereng o ile a o reka kamora hore re bone sehoai se seng sa hona motseng moo se e-ena le oona. ‘Me ra bona makhabane a oona”

Monghali Letsielo o boletse hore ka mochini ona  ba  bone hore ba ka  tseba ho  phethola lekote ka tsela  e ba e  batlang ka ha mokhanni oa oona a ka tseba ho o setela hore o se ke oa  etsa ‘bunk’ eleng lekote le letenya. O lema hantle joaloka terekere e kholo masimong a maholo ‘me sehoai se ka tseba ho ngoapa se be se jale. O ngoapa ka botebo hofeta mohoma oa likhomo kaha oona o eena le boima bo bongata haholo.

Terekana ena e sebetsa kapele, ebile ha e qete lekhulo

Terekana ena e sebetsa kapele, ebile ha e qete lekhulo

 

O tsoetsepele ho re bolella hore mochini ona ha o tšoane le mechini e meng e nkang nako e telele ho phethola masimo. Oona o nka nako e khutšoanyane, ‘me o lema katlase le ka holimo. Mohlala ke  hore ha o tšoane le kokolofitoe kapa oona mohoma oa likhomo tseo sehoai se ts’oanetseng ho pheta habeli moleng o le mong.

Ka ha o sebetsa ka tsela tse fapaneng, mokhanni oa oona a ka tseba ho o hokela  ‘rotavator’ e le ho hlaola lipakeng tsa lihlahisoa, ho thua makoete le ho tlosa lehola.imgp3727

Hara a mang a makhabane a oona ke hore ha o sebelisi mafura a mangata haholo.

“Ha re ile ra o tšela mafura a ‘diesel’ a li litara tse hlano (5L) re o sebelisa matsatsi a mabeli masimong a heso a mararo. Empa feela ke so ithuti ho akanya liekere” ke eena eo a re bolella hape hore haajoale ba lemme poone le litapole. Haholo-holo Mongahali Letsielo o re hlaloselitse ba ipabola haholo ka ho lema lijo tsa liphoofolo. Ba lema lifuru, liharese le masere ho fepa likhomo le linku tsa bona le ho rekisetsa lihoai tsa Thaba-Tseka. Ba tlilo lema linaoa, koro kamora lipula tsena tse satsoa feta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *