Mahala o tla fana ka naha

Ka Tjonane Matla

Nakong ea matsatsi a lipontšo mane Mokhotlong Mohlomphehi Mahala Molapo, sehoai ebile e le Letona la Temo le Kanetso ea Lijo o lekotse Mokhotlong Sheep Stud, ‘me a ba a laela bahlanka ba Lekala ho potlaka ka lipampiri tsa tumellano, hore Sheep Stud e leng setsi sa tsoaliso le ntlafalo ea likhutšoane e fetisetsoe ho lihoai tlasa morero oa WAMPP, e leng oa ntlafatso ea boea Lesotho.

untitled-4

Seo o se entse ka mora puo e matla le boitlamo ba hore ruri o lakatsa ho lula fatše le lihoai hore ho shebisanoe maano a tla etsa hore Basotho bohle ba amanang le likhutšoane ba fumane molemo o moholohali.

Ha a lahla malepe Morena Mahala o tihiselitse lihoai tsa Mokhotlong hore ruri Lekala la habo le rata ho sebeletsa lihoai ka hohle-hohle ‘me ka hona o labalabela hore ho luloeng fatše ho raloe tsela e tla isa Basotho tsoelopeleng.

Letona le ne le kopana le lihoai tsa boea lekhetlo la pele ka mora sehlooho se entsoeng ke ‘Muso sa ho koala bukana ea BKB e lefang lihoai tsa boea. Molula Setulo oa Naha oa Mokhatlo oa Farelane le Seiboko Monghali Mokoenehi Thinyane le e na ha a tšetleha puo ea hae o ipuetse ka likatleho tsa mokhatlo le meralo ea tšebetso a khaohana le litaba tsa likhang tsa boea.

Taba e khothalitseng lihoai ke ho bona ‘Muso le boetapele ba lihoai bo sa tontontšane ka litaba tse hlokang molemo, feela litaba tsa bohlokoa li le teng.

Sebaka sa Sheep Stud se hlalositsoe ke Mohlomphehi Mahala e le naha kaofela, ‘me naha eo eena Mahala a itukisetsang ho fana ka eona ho lihoai.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *