Lipontšo tsa Bothaville

 

IMG_2974IMG_2975

 

 

 

 

 

 

 

 

Ka Tjonane Matla

Litilatila tsa likete-kete tsa lihoai tse tsoang li koung tse fapakaneng naheng ea Afrika-Boroa le linaha tse ahisaneng le eona li bile lipontšong tsa NAMPO ho tloha ka la 14 ho isa la 17 Motšeanong 2019. Hara linaha tse bapatsang lithepa tsa bona tsa temo, re bone eona naha ea Afrika-Boroa, Argentina, Brazil, Itali le Engelane.

Lipontšo tsa NAMPO li qalile hannyane selemong sa 1964 ka lihoai tsa Grain-SA e leng lihoai tsa lijo thollo e le NAMPO Harvest Day, e leng letsatsi la bakotuli. Teng ke moo kotulo le thepa e thusitseng kotulo e qalileng teng.

Selemo le selemo thepa e literekere, maloala ka mefuta, literaka, mechini e polang likoro, thepa ea likhamelo le likhameloana, batsoalisi ba likolobe, batsoalisi ba manku le makhomo le banyalisi ba lipeo le bahlahisi ba menontša ka mefuta ba bapatsa sethaleng sa NAMPO.

Sethala sena sa Grain SA se sebelisoa haholo ke lihoai ho hloola liqholotso tse ba likanetseng. Ke moo e reng nakong ea lipontšuha, lihoai li boetse li kena ‘mokeng oo ho phutjoang leshoetla ho tlhotla taba e behiloeng ka pela banna khotla.

 

POHO EA POLASI EA GEBRUIK SUSSEX

E NE KENETSE MOJAO BOTHAVILLE

 

IMG_2985IMG_2980

 

 

 

 

 

IMG_2982IMG_2977

 

 

 

 

 

 

IMG_2998IMG_3010

 

 

 

 

 

 

Litaba tseo e ba maikutlo a lihoai ‘me litaba tseo li etsahala ho se tšitiso ea ‘Muso oa Afrika-Boroa le haeba taba e tšetšethoang mono e le taba e khahlanong le ‘Muso kapa maaano a ‘Muso oa Afrika-Boroa.

Re tla hopola hore taba eo, e saleng e le tafoleng ea lihoai le ‘Muso ke taba ea mobu o matsohong a batho ba basoeu. Ho ba nang le kutloisiso ea lipolotiki re tla hopola hore le oona mokha oa African National Congress (ANC) one o khaooe likoto tse peli ho theha Pan Africanist Congress (PAC) e le ha ho fapanoa ka maikutlo litabeng tse kenyelelitseng litaba tsa mobu.

Ka ho le leng, sethala sa NAMPO lipuisano tsa mofuta o fe kapa o fe li tsoelapele moo, ho se ‘Muso o thibelang kopano e joalo, ka ha naha ea Afrika-Boroa e le naha e lokolohileng, eo babuli bas a hatelleng babusuoa.

Re tla hopola hore selemong se fetileng sa 2018, lipontšong tsa Sesiu ‘Muso oa Lesotho ka Lekala la Temo le Makala a mang, oa na oa sebeletsa hore lipontšo tsa Sesiu li se atlehe hobane feela hara lipuisano ho ne ho tlo buuoa ka boea le thekiso ea boea. Taba ena, e ea makatsa hobane Sesiu se ne se hlophisetsa feela hore ha ‘Muso o itokisetsa ho etsa Molao o laolang boea, Maparamente a be a utloisisa seo ba se etsang hantle, ka ha ho ne ho hlakile

hore li ea ka molekeng oa tšimo.

Ke moo he re khonang ho arola ‘Muso o tsamaisang naha hantle ka ho nganyisana hantle ka litaba ho fihlela liqeto tse molemong oa sechaba, le ‘Muso ‘motoana o tsamaisoang ke litsitsi tse hatellang sechaba le litokelo tsa mantlha tsa botho molemong feela oa lequloana la litsotsi tse khemang le Machaena.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *