Liboka tsa selemo tsa Likoporasi

moikopanyi

 

 

Kajeno ke khahliloe haholo hoore ke arolelane le baikopanyi bohlokoa ba hotsoara liboka tse akaretsang tsa likoporasi. Kaha likoporasi ele mokhatlo ebile ele likhoebo tsenang le mokhoa oa tsona oa tsebetso, seboka se akaretsang selama likoporasi tsohle hoea ka tsamaisa ea likoporasi ea mma mekhatlo ea likoporasi lefatseng (International Cooperative Alliance), Molao otsamaisang likoporasi  Lesotho (Cooperative Act of 2000) eka sita l eona melaoana ea koporasi ka bongoe. Ntle lehore seboka sena sea tlama, seboetse se molemo koporasing kangoe kaha mona  ele moo koporasi ka ngoe e fumanang monyetla o moholo oa ho itlhahloba hore na entse esebeletsa hofihlela sepheo se e sethehetsoeng eka sita lehona hofihlela litlhoko tsa litho tsa tsona.

Ka mehla ha ke buoa le baikopanyi kee kere setsoalle seka kopanya batho empa hafeela sepheo sa kopano e joalo se sena chebelo pele seiphella fela joalo ka mouoane empa hafelo kopano ea batho etlisoa ke sepheo senang le chebelo pele, leha reka qabana tseleng, sepheo sena senang le chebelo pele ke sona se reboelanyang ka mehla. Ke ka hona holeng bohlokoa hore sebokeng sa koporasi engoe le engoe ho hlahlojoe hoore na efela entse etsamaisoa holatela sepheo. Seboka sa selemo seboetse se molemo koporasing ka bongoe kaha mona e le moo litho tsa likoporasi li boetse li etsa moralo oa selemo se ka pele. Ka mehla leeto ha ontso uletsamaya, moo ufihlang u phomola eba u hetla morao na use u tsamaile sebaka se sekae hotsoa moo utlohang teng joale ebe urala leeto la hosane hore na utlo tsamaya joang.

Ha likoporasi litsoere liboka tsena maqalong a selemo tjena, lifumana monyetla o motle oa ho ipelela meoloane eo litlamehang hoore tsebe liefihletse mafelo a selemo. Boholo ba likoporasi tse saphethahatsang lipehelo tsena tsa ho tsoara liboka tseakaretsang tsa selemo li lutse lioela kaha lise lisa tsamaisoe holatela litebello tsa litho. Liboka tsena liboetse li molemo hobane ke moo litho libang le monyetla oa ho koala makhalo kapa hona ho etsa lintlafatso tsa melaoana ea tsona. Kahare ho likoporasi melaoana hae lokisoe ke mang kapa mang ntle le seboka se akaretsang sa selemo. ‘me likomiti tse khethiloeng hase tsona tse joetsang litho hore melaoana etlameha hofetooa ba kampa ba lieeletsa ‘me qeto ea etsoa ke litho tsa koporasi. Ka selemo sa likete tse peli le metso e leshome le metso e ‘meli keile ka mengoa hoeaba teng sebokeng sa selemo sa koporasi engoe ka hara maseru, engoe ea litaba tseo keng ke ejoetse litho tsa koporasi eo ke hore koporasi hase ea komiti kea bona ele litho kahona ha ba tlile sebokeng ha batlo mamela ba bang kapa komiti empa batlo qoqa le ho shebisana ka litaba tsa koporasi ea bona. Ka hona haho mohla komiti e khethiloeng e bang beng ba litho tsa koporasi.

Molao o tsamaisang likoporasi o hlakile hoore komiti ea mokhatlo e khethoa selemo le selemo. Sena se bolela hoore hafela koporasi e sa tsoare seboka sena selemo le selemo etla iphumana etsamaisoa ke komiti le lengoe lilemo tse peli kapa le hofeta ‘me sena sefa komiti e joalo ho iphumana baentse koporasi thepa ea bona. Sena ha se felle moo fela empa se boeetse sefa komiti e joalo monyetla oa hoiphumana ba sebelisa thepa ea mokhatlo molemong oa eona eseng oa litho tsa mokhatlo. Boholo ba likoporasi tse oeleng hangata hofeta hanyane ke tsesa tsoareng liboka tsa selemo eka sita lehona ho nchafatsa likomiti. Kee ke soabe haholo hakeea likopanong tsa likoporasi u fumane obona sefahleho setsoanang lilemo tse leshome kaofela se emetse koporasi e tsoanang. Sena seetsa hoore motho u ipotse fela hore na koporasi e joalo e sale mokhatlo kapa thepa ea motho.Ke lakaletsa likoporasi tsohle katleho le kholo selemong sena sa 2019.

Mohoma Temeng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *