Lesotho Post Bank etsosa bo mme ba likoporasi molota

Ha Phato e thoasa e ba Ma Afrika  a keteka khoeli ea mosali oa moafrika moo teng mekhatlo, likhoebo, likereke le malapa litlang ho ikhethela tsela eo ka eona litlang ho keteka khoeli ena ka eona ele ho tlotla mafumahali a na a Afrika. Haele likhoebo tse khlolo tsona athe li e li keteke khoeli ena ea mafumahali a Afrika kaho phahamisa kapa hona hokhothatsa bo ‘m’e bat’soereng ka thata mafapheng a fapaneng ho holisa moruo oa naha ekasita le tsoelopele ea eona le sechaba ka kakaretso. Sena utla fumana hangata sebile sehlaha meralong e mona eo hothoeng keea “corporate social responsibility” likhoebong tse kholo.

Kala mashome a mabeli le metso e robileng mono o le mong Lesotho Post Bank le eona ha ekaba ea itheka moroalo tabeng ena kaha e ile ea tsoarela mafumahali at’soereng ka thata ka hare ho likoporasi ho holisa moruo oa Lesotho leho felisa bofuma  thupelo e ileng ea atleha ha holo mane ntlo kholo ea eona. Bo ‘m’e ba mashome a mararo baile ba fuoa monyetla ona oo ntlhakholo ea thupelo eneng ele “Empowering women’s participation in cooperative enterprises”.

‘Moka ona Lesotho Post Bank li ile tsa o atlehisa lit’soarane ka matsoho le Lekala la Kholiso ea Likhoebo tse Nyenyane, Likoporasi le Limaraka (Small Business Development, Cooperatives and Marketing). Lekala lene le emetsoe ka kotloloho ke mongalona Mohlomphehi Chalane Phori, Commissioner for cooperatives Mrs Maphamoli Lekoetje le bahlanka ba lekala. Hone hole teng bo ‘m’e ba likoporasi tsa lichelete, likoporasi tsa temo, likoporasi tsa mesebetsi ea matsoho le likoporasi tsa bacha ho hlaha seterekeng sa Leribe, Berea, Maseru le Mafeteng.

Haa amohela Mohlomphehi Letona la Likhoebo tse nyenyane M       ookameli oa Banka ea Poso Mohlomphehi Molefi Leqhawe oile a tiisa hore Banka e ikemiselitse hosebetsa le likoporasi ele ho holisa bahoebi. A tiisa leano la bona e le banka hore ba thabela ha batho baikopanya joale batla bankeng batlo kalima. A re tebello ea bona kehore joale litho tseo tsa likoporasi litlameha hohola hofihlela joale ba se bana le monyetla oa hoikela ka hara banka baikalimela ka bobona. A re tebello kehore joale ha hose hona le litho tsefumaneng katleho litlameha horuta tse ling hore na lientseng hore liqetelle li atlehile ele hore letsona little li ithute.

Ha bula ka molao Mohlomphehi Letona la Lekala la Kholiso ea Likhoebo tse Nyenyane, Likoporasi le Limaraka o ile a leboha Mookameli oa banka ka holula a le malala a laotsoe hothusa Basotho. Ha bua le baikopanyi mohlomphehi letona a re likoporasi ketebello eahae hore lithuse muso ka hofelisa tlala, bofuma le tlhokahalo ea mesebetsi. Hatsoela pele a re bat’soere ka thata ho lokisa kapa ho rarolla liqabang tsa litho tsa likoporasi. A re sebohloko ke hore  lintho tse tsekoang kahare holikoporasi hase hore na ho holisoa likoposi kapa hore na hoetsoa chelete joang empa hotsekoa litaba tsa botho tseo ka kotloloho lisa amaneng leseo likoporasi lise thehetsoeng. A re ena haa fumane hore na hobaneng likoporasi liqhalana kaha Basotho e le batho bao ka kotlolong baka sebelisanang mmoho. Hotiisa litaba tsahae a etsa mohlala ka hore hao sheba naheng ea Lesotho sekhahla sa hohlalala manyalong setlaase hofeta sa linaheng tsengata. A re haa utloisisi hore na hobaneng haeba koporasi e qala hotloha ka lapeng ree nepa hotloha malapeng empa e re hlola hare fihla kantle.

Ha ba beha litaba tsa bona baikopanyi ba likoporasi tsa lichelete baile ba bonthsa hore ketakatso ea bona hohola mme baetse mosebetsi o t’soanang hantle le o etsoang ke libanka. Empa ba bont’sa hore haele mona ho bonahala hore banka ena le cheseho ea hosebetsa le bona hokaba bohlokoa hore balule faatse barale mekhoa ea tsebetso. Haele ba likoporasi tsa temo bona baile bare banka ebathuse ho akofisa mekhoa ea hopatala lijo tsa liphoofolo le lipeo ka mekhoa e bobebe hgaholo ea marangrang.  Athe bacha bona baile ba tiisa haholo tabebg eahore tebello ea bona ke hobona likoporasi tsa bacha lihola lifa bacha mesebetsi ele hofelisa bofuma le tlhokahalo ea mesebetsi. Mohoma Temeng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *