LEBITLA LA KHOMO HASE MOLOMO! (BOHLANYA-NTJA) : Ka Pabolo Nonyane

Haeso koana Semonkong ha phoofolo e ile boea batho ho se ea sebang sesosa, bane ba besa leqanyana ba nt’o  nea  Metsi (motho ea nang e bothata ba hlooho) oa motseng hore a tlo latsoa, ebe batla moalosa nakoana hore na ha a itlalehe mohlabaneng ka la Nts’oekhe. Ere ha ho se joalo, ebe batla kofella nyamatsane ea bona ka khotso, e tsoe Sesotho se re; “Lebitla la khomo ke molomo”.

Mehla ene ele eno! Matsatsing ana ho se ho ena le mafu a kotsi haholo a hekolehang ka thata. Mafu ana a ka fetela mofuteng oa phoofolo e ‘ngoe ho isa ho e ‘ngoe ho isa ho motho. Farelane le Seiboko le bona hase mekhelo. Mohlala oa mafu ana ke bohlanya-ntja.  Kaofela liphoofolo li ka eba le bohlanya-ntja ntle le bo-‘malitsibana. Batho le bona ba ka ts’oaroa ke bohlanya-ntja ba ba ba babolaea.

TLHOKOMELISO

Batho ba ka ts’episa ho u sereletsa le liphoofolo tsa hau khahlanong le bohlanya-ntja ka methoko kapa ka tumelo. Ela hloko o se bapalisoe khati ea re ha ore etlo! oa fumana libothile kaofela ka sakeng. Motho ea longoeng ke phoofolo ea belehelang ena le bohlanya; o lokela ho ea setsing sa bophelo hang-hang kaha lefu lena le kotsi haholo ebile lea bolaea.

LIPHOOFOLO LI FUMANA BOHLANYA-NTJA JOANG?

Li bo fumana matheng ha li longoa ke phoofolo tse nang le kokoana-hloko ea bohlanya ntja. Liphoofolo tse lomang tse ka fetisa lefu lena ke liphokojoe, lintja, ‘makhane le manong. Kokoana –hloko ea bohlanya-ntja e tsamaea ka phallo ea mali ho tloha leqebeng ea methapong (linnerefe) tse ka bokong. Phoofolo e longoeng pela book e tla shoa kapele hofeta e longoeng leotong la morao. Likokoana tse bakang koatsi ke tse nyenyane haholo (virus) ke ka hoo ho leng thata haholo ho phekola bohlanya-ntja.

BATHO BA FUMANA BOHLANYA-NTJA JOANG?

 

_2_high

Mathe a phoofolo e nang le bohlanya ntja ke ona a ts’oahetsang batho. Mathe a na a baka kotsi ha a ka fihla phallong ea mali ‘me a ka kena ha motho a lonngoe kapa a kena ka leqeba/maqotha ntja/ho khumoleha. Phoofolo e joalo e hlanya haholo ‘me e halefile. Leha ho le joalo, batho ha ba fumane bohlanya-ntja ho tsoa ho batho ba bang.

Taolo

 • Sireletsa bana ‘me o bat lose pela liphoofolo tse se li bonts’a boits’oaro bo sa tloaelehang
 • Tsamaella thoko le phoofolo e ile ea longoa ke ntja eaba e se e qalella ho hlahafala. Haeba u lokela ho ts’oara phoofolo ea mofuta ‘ona, ela hloko o seke oa ts’oara mathe a eona. Hase feela o ka fumanang bohlanya-ntja ka holongoa, le ka maqeba kapa maqota-ntja u ka ts’oetseha.
 • Hlatsoa matsoho a hao ka hlokolosi ka sesepa ha u qeta ho ts’oara liphoofolo tse nag le boits’oaro bo belaetsang.

MATS’OAO

Hangata liphoofolo li kula kamor’a khoeli ho isa ho tse peli kamor’a ho longoa empa neng-neng mats’oao aka bonahala pele ho nako eo. HA HONA PHEKO EA BOHLANYA-NTJA!

 

Bohlanya-ntja bo etsahala ka mekhahlelo  ‘me le matso’ao a fapana haholo. Liphoofolo tse ling ha lina le bohlanya-ntja ha li halefe, tse ling lihalefa ho fihlela li oa li shoa.

Mats’oao a mokhahlelo oa pele a bohlanya-ntja:

untitled-1

 • Phoofolo e seng bohale eba lerata kapa e bohale e ea thola
 • Phoofolo ha e je kapa ho noa
 • Lieba le litente tse ngata tse nang le kokoana-hloko le pele phoofolo e bonts’a mats’oao a bokulo.
 • Liphoofolo tse ling li qalella ho loma le ho hobola joalo ka ntja. Hape le hlafuna le boea ba tsona moo li neng li lo’ngoe. Liphoofolo tse tona litla leka ho tlolela tse ling.

Mats’oao a mokhahlelo oa bobeli oa bohlanya-ntja:

 • Kamor’a matsatsi a mararo ho isa a mahlano kamor’ao hore mats’oao a mokhahlelo oa pele a hlahe; phoofolo e fela letsoalo ‘me e qalella ho ba bohale haholo. E loma lintho tsohle. E lelekisa lintho tse tsamaeang. E hlasela batho le lintho. Mathe a tsoa molomong oa eona.
 • E ea thekesela le lentsoe lea fetoha

Hona mokhahlelong ona, liphoofolo tse ling lintse li thotse.

 • Kamor’a matsatsi a mang a mararo ho isa ho a mahlano, phoofolo e eba le bothoethoe ho fihlela e se e sa etse letho. Pele ho bothoethoe o qala molaleng, maotong a morao le mesifeng. Phoofolo e tla hlora e thole. Hape e tla sitoa ho ja kappa ho hlafuna. E tsoa mathe le litente.

Liphoofolo tse neng li le bohale le tse neng lithotse lia akheha ebe lia shoa kamor’a hora tse seng kae.

Farelane le Seiboko li lla haholo bosafeleng ‘me lia ts’oha kapa likibakibe. Liramo lika thula haholo tsa lelekisa linku tse ling le batho.

PHEKO

HA HONA PHEKO EA BOHLANYA-NTJA!! Bohlanya-ntja bo kotsi haholo!

 • Arola liphoofolo tseo u belahelang hore lina le bohlanya-ntja ho mohlape. Ela hloko tsela eo o lits’oarang ka teng o se angoe ke mathe a tsona. Ha phoofolo eo u belaelang ena le bohlanya-ntja e lomme motho, ho molemo ho e boloka nakoana ho bona hore na e fela e na le bohlanya-ntja na. Mtho ea joalo e na o lokela ho potlakela setsing sa bophelo. Fasa phoofolo ea mofuta oo. Ha phoofolo eo e ka phela beke tse peli ntle le mats’oao; ha e na bohlanya-ntja. Ha e ka shoa, e tsetele kapa u e bese. SE KE OA JA PHOOFOLO EO!
 • Ha u sena bo-nnete, isa phoofolo eo ngakeng ea liphoofolo kapa u e bolae o e tsetele

TAOLO E THIBELO

Lekaleng la Temo pela sekolo sa temo, ho thibeloa bohlanya-ntja. Ente e le ‘ngoe e sireletsa phoofolo ho bohlanya-ntja selemo ho pota. Ho molemo ho thibela bohlanya-ntja ka ho laola lintja tse toatoailang. Kaha lintja e le tsona tse lomang ‘me lika fetisa lefu lee, ho molemo ho thibela lefu lena ho tsona ho feta ho thibela likhuts’oane tse makholo-kholo.

LEBITLA LA KHOMO HASE MOLOMO!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *