Cupid Hatchery e hatela pele

Ka Mofana Mkakakane

Ka selemo sa 2013 ke qalile ka likhoho tsa likoekoe, tseo bongata ba litsuonyana ke li rekileng Leribe mokhatlong oa baqhotsisi. Baqhotsisi bao, ba ile ba atleha ho nthekisetsa tse 40 li e-ena le beke feela. Eitse hore ke hlolehe ho thola palo e ke e batlang, ka reka tse 40 hape baqhotsising ba bang ba babeli ba fapaneng. Bobeli baqhotsisi bana, ke rekile litsuonyana tse khoeli ho isa likhoeli tse peli. Ke eona tsela eo ke qalileng thuo ena ea likhoho tsa likoekoe, ” ho rialo monghali Hlahlobo Moruri, mothehi le monga kh’amphani e bitsoang Cupid Hatchery.

Cupid Hatchery ke kh’amphani ea Lesotho e fumanehang seterekeng sa Berea, Sehlabeng- sa- Thuathe.

Ka bomalimabe ha li se li le kholo o ile a hlokomela hore mekoko e mengata hofeta lithole, joale mekoko ena e ne e hlorisa lithole haholo. O ile a lieha ho lemoha hore taba ena ke sona sesosa sa tieho ea tlhahiso ea mahe. Boeletsi hotsoa ho lihoai tse ling bo ile ba mo eletsa hore a arole mekoko ho lithole.

Ke ile ka qalella ho fokotsa mekoko ka ho e rekisa ‘me lithole tsa sala li le 40. Ke moo teng ke ileng ka bona tlhahiso ea mahe e eketseha. Ka letsatsi ke ne ke e-ena le ho fumana mahe a 30. Se na ha sea bakoa ke phokotso ea mekoko feela empa le ho li fepa khafetsa lijo tse nepahetseng. Ha li sa je hantle ha li hlahisi hantle”.

O tsoetsepele ho re bolella hore eena o fepa ka poone e khubelu le sonobolomo (mixed fowl) ha li le kholo empa ha e ntse e le litsuonyana o li fa “pullet grower”. Ebile tlhokomelong ea Monghali Moruri hore mahe a likhoho tsena a thabeloa ke batho ba bangata haholo. Bothata ke hore tlhahiso ea hae e ne e sa lekana ho ananela bareki ba hae kaofela, eaba o fetolela leruo la hae ho likhoho tsa boschveld. Empa pele ho moo terei ea mahe kanngoe o ne a e rekisa M 50.00.

Cupid hatcher

Kamora hore a thole lithuso SADP

Rakhoebo enoa ebile e le mosebeletsi oa ‘Muso oa Motlotlehi, hore likopo tsa hae tsa lithuso li ananeloe ke morero oa SADP o ile a bona ho le molemo ho fetolela leruo la hae ho likhoho tsa ‘boschveld’. Haa joale o ntse a qetelisa ho rekisa tsa likoekoe. Likhoho tsena tsa boschveld, sehoai sena se re bolelletse hore o khethile ho hoeba ka tsona ka lebaka la makhabane a tsona; o ile a ithuta hore li behela hantle hofeta likhoho tsa likoekoe, li ‘mele o moholo, ho bolelang hore tlhahiso ea nama e ngata.

Joalo ka ha e le morero o tsamaisoang ke ‘Muso oa Motlotlehi ka Lekala la Temo le Kanetso ea lijo, chelete ena e kalo ka M300 000. 00 o tlilo e fuoa ka mekhahlelo e meraro. Ka chelete ea mokhahlelo oa pele, Monghali Moruri o rekile mochini o qhotsisang mahe a 800. Ka mochini ona, o hlalositse ha a qalile ho qhotsisa mahe. O rekile mahe a makaalo ka 1260 mokhatlong oa RSDA (Rural –Self Help Development Association) ‘me o se a qhotsisitse a 630. Litsuonyana tseo, li se li e-ena le libeke tse peli. Taba engoe ea bohlokoa mokhahlelong ona oa pele ebile hoko ea likhoho e o a hlolositseng e felile, e salletsoe feela ke ho tšela likhoho (parent stock) le ho lilemela botala kapele ho eona.

Ka mora ho feta mokhahlelo oa pele ka katleho, mora Moruri o ilo reka likhoho tse 560 (parent stock) Afrika Boroa hahabo tsona hantle. Lithole tse 500 le mekoko e 60. Mokhahlelo oa boraro o akha tlaleho ea tšebetso ka kakaretso.

Makhabane a likhoho ea boschveld

  • Ke likhoho tse mamellang pehoto-phetoho ea leholimo ha feela li lula sebakeng se bulehileng.

  • Ha li tsoaroe ke mafu ha bo bebe, le ha lefu le le teng , ho le phekola ha ho turu joalo ka likhoho tsa nama feela.

  • Mekoko ea boschveld e matla haholo.

  • Li qala ho hlahisa mahe ho tloha bekeng ea bo 20.

  • Ho latela phepo e nepahetseng e o sehoai se tla be se fepa ka sona, mekoko e ka qala ho selakhoa ho tloha bekeng ea bo 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *