Bofutsana hase seboko

Vol.4, Issue 5

Ka Tjonane Matla

`Mali oa Sesiu, e sale ke lahlela oaka molangoana, mohlang reneng re thakhola Sesiu, ea ba ke kena pooneng. Che e kare ke teng `me ke tla laehla botlalehing ka ha ke khoasolotsoe koana masimong. E re ke qale ka ho thoholetsa Linare ka mosebetsi o motle o lipapatso tsa mafelong a fetileng a beke, e leng hona moo ke ithutileng tse ngata.

Basotho ba na le maele a kotsi a kang bo monyala ka peli o nyala oa hae, re kojoana li mahetleng joalo joalo. Maele a na a atisa ho fa Basotho matla a hore ba pharame fatše, ba bapale morabaraba letsatsi lohle ba tlohele ho sebeletsa bana.

Empa le ha ho le joalo, koana Hlotse ka labone la la 28 Loetse 2010, ke ithutile tse ngata. Ha ra mekhatlo ea baikopanyi e neng e le moo ho tla bontša lihlahisoa tsa bona e bile o mongo o beng bat eng ba ne ba apere likipa tse ngotsoeng ‘bofutsana ha se seboko’. Khele! E ne e le lekhetlo la ka la pele ke bona mantsoe a khothatsang ha kana. Beng ba mokhatlo ona ba ruha likolobe le likhoho tsa nama e be ba lirekisa. Ke mona moo ha ba elelloa monate oa ho sebetsa e be bat la ka mantsoe ao a emisang motho ea ratang tsoelopele hlooho.

Le ha hole joalo, ba bang ba Basotho ba khahlileng ba koranta ea Sesiu, ke ba Lesotho Seed Producer bao ho utlohalang ba hlahisa peo ea poone le linaoa. Ba hlahisa peo ea poone e bitsoang ZM 521 eo ho utloahalang methapo ea eona e le naheng ea Zimbabwe.

Ho latela e meng oa bahlahisi ba bahlano e leng `Mѐ `Mamotseki Mahloko oa Ha Keenya Leribe, peo ena e hlahisitsoe ke lihoai tse akhang Ntate Tankiso Mokhethea, oa Hleoheng, Ntate Moteetee Leuta oa Santa Moneka, Ntate Selebalo Nkhatho oa Ha Nyeye le Ntate Samuele Lemao oa Hleoheng.

Ho utlohala ha lihoai tsena li hlahisitse peo ena ka thuso ea Lekala la Liphuphutso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *