Boea ke khauta ea Basotho

 

 

 

Qotsulo ena e tsoa khatisong ea rona eaLoetse 2013, moo bahlophisi ba Sesiu ba ileng ba ba le puisano le ba bang ba lipula-maliboho tsa Mokhatlo oa Farelane le Seiboko. Lilemo tse ka bang hlano ka moarao ho moo, re ile ra bona ha lihoai li hlaseloa ke Molaoana oa Nomoro ea 65 oa 2018, ‘me khoebo ea boea ea eba tlokotsing e kholo haholo. Basotho ba batla ba lahleheloa ke khauta ea bona ‘me kajeno re bua se fapaneng le nakong ea lilemo tse supileng tse fetileng ha kuno ea boea e ne e phelisa lihoai hamonate haholo.

 

 

 

 

Ka: Theko Tlebere

 

Bahlophisi ba ba baholo ba Sesiu ba ile ba tsoa le tsona ho bua le likoankoetla tsa banna lapeng habo Seiboko le Ferelane, hona mona Moshoeshoe II Maseru. Thero taba ea rona e ne ele ho utloa hanyane ka mokhatlo o bitsoang Lesotho National wool and Mohair Growers Association.

Leha re ile ra amoheloa ka mofuthu hakaalo ke Molula-Setulo oa mokhatlo Ntate Mokoenehi Thinyane re ile ra hloaeloa likakapa tse tharo tse ileng tsa re manollela litaba tsa mokhatlo oo ka bokhabane bo hlollang. Bona ebile ntate Mojalefa Lephole, Ntate Talima Molapo, le Ntate Nkone Phiri.

Pele ke rathola tsa mokhatlo ntumelleng he Basotho le babali ba Sesiu hore ke thakhole litaba tsa rona kajeno ka ho beha ha khutšoanyane hore na banna bana ba bararo ba qalile hokae. Ntate Mojalefa Lephole ke monna oa Mosotho ea lilemo li 75 oa mane Matelile Mafeteng. Ntate Lephole o qalile ho ruha linku, likhomo le lipoli ka 1975. Ntate Lephole ke e mong oa baithuti ba khale ba sekolo se seholo sa temo (Agric college) moo a ileng a ithuta ka temo ea liphoofolo, a ba tsoela pele ho ithuta bongaka ba liphoofolo hona sekolong seo.

Ntate Lephole o buile ka phuliso e kopantsoeng eo a itseng ho bonahala ele bothata bo boholo bo ba sitisang ho nehela hantle ka nako. A re taba eo e mpefatsa mehopotso eo ba lokelang ho e fumana limmarakeng tsa boea nakong ea lifantisi.

O lokolisitse ka makhetse hore thekiso ea boea e chelete e ntle haholo ha fela ba hlahisa boea bo hlokahalang limmarakeng. A re tiisetsa hape hore boikopanyo ba lihoai ho isa thepa ‘marakeng bo theola litšenyehelo haholo.

Haele ntate Talimo Molapo ea lilemo li 60 oa mane Leribe Sebothoane o bontšitse a keneletse leruo la ntate oa hae kamora hore a hlokahale ka bo 1965. A re bolella hore o ile a tlangoa ke maemo a hore kaha e ne e le eena ea moholo, bana babo ba tlang kamorao bane ba keke ba hlokomela leruo leo, ke ha a tla tlohella sekolo ebe o shebana le leruo la liphoofolo.

 

 

 

 

The Silo Volume 11no1pdf 1boea ke khauta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ntate Molapo eena o boletse ha bothata bo boholo ka thuo ena ea liphoofolo e ntse ele phuliso e kopantsoeng, a re empa leha hole joalo bothata bo bong bo boholo ke ba hore hona le Basotho ba ruileng fela ho itumisa hore ba na le linku kapa lipoli tse ngata empa ba sitisa tsoelopele ea tlhahiso ea linku kapa tse ka hlahisang boea ba maemo a holimo ‘marakeng. A boela a thatiselletsa ka hore bosholu bona bo senya likellelo tsa lihoai kaha joale le botšireletsi bo ea fokola. Ntate Molapo o qeteletse litaba tsa hae ka ho bontša hore o atlehile ho isa baena ba hae likolong, a nyala ka likhomo a ba a holisa bana ka lona leruo leo la hae.A re o nkile feela lilemo tse peli merafong ea Afrika Boroa mme kamorao ho moo ha a eso hiroe ho hang.

Re ile ra qetella ka ho bua le Ntate Nkone Phiri, ea lilemo li 68 oa mane Fobane Ha Tumo seterekeng sa Leribe. Ntate Phiri o qalile ho rua liphoofolo ha a ntse a le lejoe le putsoa ho tloha ka bo 1964, a re kamorao ho moo lilemong tsa bo 1978 leruo le ne se le batla le atile haholo ke moo a ileng a khutlela hae ho tla shebana le leruo la hae. O re ke hona mona moo lekala la temo ea liphoofolo le ileng la mo khothaletsa ho kutela sekiring, eleng hona moo a ileng a qala ho reka liphooko tsa mali le liramo tsa teng.

A re qholotso e kholo ea hore babusi ha ba eso lemohe bohlokoa le melemo ea thuo ea poli le nku. A thatiselletsa hore thuo ea tlhahiso ea boea ba lipoli e ka etsetsa Basotho chelete ha feela ho ka hoa ruuoa poli e hlahisang boea ba chelete e ngata. Ntate Phiri o ikotlile sefuba ka hore ka leruo lena la hae o tsebile

ho kenya bana likolo le ho phelisa lelapa la hae, ‘me sena ho eena se bolela hore boea bo fetohile khauta. A re taba ea bosholu eona e khopo haholo ho feta karolelano ea maikutlo, a re taba ea ho hloka molao e sitisang hore ba lumellane ka ntho e le ‘ngoe ka ha ba sebetsa feela ka likhothaletso.

 

 

 

 

 

IMG_9506

 

 

 

 

 

 

 

 

Mothating ona he Basotho ba heso ntumelleng ke re thikhoe ke qaqapolle litaba tsa mokhatlo oa Lesotho National Wool and Mohair Growers Association. Mokhatlo ona o thehiloe ka 1980 ke banna ba Basotho ka boeletsi le tšusumetso ea Mofu Dr Rakoro Phororo. A re mokhatlo ona o thehiloe ka litho tse peli setereke ka seng. Sepheo se seholo sa mokhatlo ke ho hlahisa boea ba Farelane linkung le Seiboko lipoling.

A re mokhatlo o sebetsa joaloka pitsa e maoto a mararo: leoto la pele le sebetsa le tsoaliso ea ramo tse ntle, ha leoto la bobeli le shebana le phepo tlatsetso ea likhutšoane, la boraro lona le shebane le thibelo ea mafu. Ha tsena li fihletsoe mokhatlo o tseba ho fihlela sepheo sa oona le thepa e tseba ho hlophisetsoa hantle hore e kene ‘marakeng…

…Re qeteletse litaba tsa rona ka ho botsa hore na efela chelete ele teng khoebong ena ea bona, ‘me ba ntiisetsa hore chelete eona e teng ha feela Lesotho le ka nepa mokubetso oa ho rua linku le lipoli. A re naha e hloka sebaka seo ho ka ha ruheloang teng ele hore ho laolehe litaba tsa makhulo le phuliso e kopantsoeng. Ba bontšitse ha mathata a bona a ka rarolleha empa joalokaha ho tsebahala hore poli tsa boea li atleha mabalane ha linku tsa boea li atleha ka loting haholo ekaba nako e ntle ea hore lihlaba tsa Tsikoane, Molumong le Mathokoane tse mabalane tse itjang feela li sebelisoe hantle ho etsa kampo kapa polasi ea kopanelo eo Basotho ba ka tsebang ho rua likhutšoane tse shejetsoeng ho kenyetsa Basotho chelete…

 

 

IMG_2744

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *